Genital Siğil (Condyloma)

Genital Siğil Nedir?

Genital Siğil (Condyloma); HPV (Human Papilloma Virus)’nin etken olduğu cinsel yolla da bulaşabilen bir viral lezyondur. HPV lezyonu bir başka kişiye ve ya aynı kişinin farklı organlarına temasla bulaşabilir. Bulaş sonrası HPV virüsü, temas edilen kişinin immün sistemi tarafından baskılanıp lezyon oluşturamadan ortadan kaybolabilmektedir. Virüsün baskılanamadığı durumlarda ortalama 1 yıl sonra penis, kasık ve peri anal bölgelerde lezyonlarla ortaya çıkabilmektedir. Estetik olarak kötü bir görsel durum oluşturmasının yanı sıra erkeklerde penis corpus ve collum bölge lezyonları ve bayanlarda intra vaginal ve cervical lezyonlar ağrılı cinsel birleşme ve cinsel birleşme sırasında kanamalar oluşturabilmektedir. HPV virüsünün daha çok bayanlarda genital kanserleri tetikleyici etkileri olduğu bilinmektedir. Cinsel birleşmede kondom kullanılması HPV bulaşını önlemede yeterli değildir, pubik ve kasık bölgelerindeki siğillerin bulaşını engelleyemez. Traşlama gibi lezyon bütünlüğünü bozan işlemler HPV bulaş riskini çok daha artırır. Penis, pubis ve kasık bölgelerinde fark edilen her türlü yabancı doku parçaları çok gecikmeden bir ürolog ve ya dermatolog tarafından değerlendirilip Condyloma Acuminata düşünülen lezyonların rezeksiyon edilmesi gerekmektedir.sertleşme sorunu

Genital Siğil Tedavisi

Tedavi yöntemlerinin içerisinde:

  • Cerrahi Yöntem: Lezyonun basit cerrahi kesi ile dokudan uzaklaştırılmasıdır. Çok büyük lezyonlar haricinde tercih edilmez.
  • Cryoterapi (Dondurma): -78 °C olan sıvı karbondioksit ile soğutulan probların dokuya teması ile ve ya -88 °C olan sıvı nitrojenin dokuya püskürtülmesi ile lezyonu ve çevreleyen dokunun sıcaklığının -5 °C ve altına düşürülerek nekroz edilmesi prensibine dayanır. Daha çok geniş plakalı lezyonlarda kullanılmaktadır.
  • Asidik İlaçlar İle Tedavi: Bazı kimyasal korozif sıvıların özellikle ana rezeksiyon sonrasında reziduel (kalan) küçük doku parçalar ile tekrar HPV lezyon oluşumunu engelleyebilmek için kullanılması rekurrensi (tekrar lezyon oluşumunu) azaltmaktadır.
  • Topikal Kremler: Asidik ilaçlar gibi rezeksiyondan sonra rekurrensi azaltmak amaçlı verilebilmektedir.
  • Lazer Yöntemiyle Tedavi: Genital siğil tedavisinde kliniğimizde lezyon rezeksiyonunda kullandığımız ana tedavidir. Basit bir lokal anestezi sonrası ağrısız olarak işlem yapılmaktadır. Çok daha kontrollü kesi yapılmasına olanak sağladığı ve kanama gibi komplikasyonları azalttığı için öncelikle tercih ettiğimiz tedavi yöntemidir. Lezyon çeşitlerine göre diğer tedavi metotlarıyla da kombine edilebilir.
genital siğil
genital siğil
max_num_pages); } ?>
sertleşme sorunu iletişim