Blog

Penis eğriliğinin plikasyon, tek taraflı gelişim geriliği, penil fraktur ve kistik yapılar olmak üzere birçok nedeni olabilmesine rağmen doğumsal olmayarak sonradan oluşan penis eğriliğinin toplumda en sık görülen nedeni Peyronie Hastalığı ve ya diğer adıyla İnduratio Penis Plastica IPP dır.

Peyronie hastalığı (Penis Eğriliği) ;

Histolojik olarak peniste sertleşmeyi yapan cavernous cismi saran tunica albuginea denilen sert zarın altına oluşan bir kanamayı takiben bu bölgede fibroblastik kalsifiasyonlara bağlı plak formasyonu gelişmesidir. Klinik olarak ise akut ve kronik olmak üzere iki dönemi bulunur.  Akut dönemi 2 ila 6 ay sürüp genellikle Ağrılıdır. Sonrasında ise Kronik döneme geçip

  • Nodul oluşumu,
  • Kurvatur  Eğrilik,
  • Penis Boyunda Kısalma ve
  • Sertleşme sorunu gibi birçok soruna neden olabilmektedir.

Peyronie hastalığında lezyon daha çok penisin dorsal-sırt kısmında ve genellikle %30-60 derece açı yaparak yukarıya doğru eğrilik oluşturur. Eğrilik yaş ilerlemesiyle artadabilmekte ve ya bir miktar azaladabilmektedir. Peyronie lezyonu olan bir kişide bir başka bölgede tekrar lezyon oluşum ihtimali %10 civarıdır.

Peyronie hastalığının nedeni tam olarak belli değildir. Ereksiyon halindeyken penise  yapılan travmatik hareketler sebep olabilmektedir. Peyronie oluşumuna en sık neden yaşın ilerlemesi olarak kabul edilir. 40lı yaşlarda görülmeye başlansa da ensık 50li yaşlarda ortaya çıkan bir durumdur. Toplumda görülme sıklığı 20 kişide 1 dir. Diyabetli kişilerde daha da sık olarak her 10 kişiden 1inde Peyronie bağlı penis eğriliği  görülmektedir. Radikal Prostektomi geçirmiş kişilerde bu oran her 6-7 kişiden 1 inde görülecek kadar sıklaşmaktadır. Radikal Prostektomi ameliyatı, prostat kanserlerinde tercih edilen bir ameliyat yöntemidir. Radikal Prostektomi sonrası penil yaşlanmanın 10 yıl kadar hızlandığı ve buna bağlı peyronie hastalığı görülme sıklığının arttığı hipotezi vardır.

Peyronie Hastalığı Nedenli Penis Eğriliği Tedavisi

Medikal olarak bazı özel antiinflamatuar ilaçlar, çeşitli antioksidanlar ve doku perfüzyonunu artıran ilaçlarının kullanımı lezyonları bir miktar geriletebilmektedir.

Peyroni hastalığının cerrahi tedavisi nöronal hasarlama ve oluşan komplikasyonlardan dolayı fazla tercih edilmemektedir.

Kliniğimizde Peyronie hastalığında lokal uygulamalar olan ESWTŞok dalga uygulaması bu lezyona özel penil mezoterapiler, sistemik olarak uygulanan antioksidanlar ve fitoterapotikler ile 12 seanslık bir tedavi ile  lezyonun büyüklüğünde ve kurvatur açısında %30-50 arasında azalma görülmektedir.

About The Author

1981 Yılında Kayseri’de dünyaya gelmiştir. 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl başladığı zorunlu hizmet görevini 2009 yılında tamamlamıştır.Rejeneratif uygulamalar yapan bir klinikte yardımcı doktor olarak iki yıl çalıştıktan sonra bu alanda daha fazla bilgi beceri edinebilmek amacıyla 2011 yılında Amerika’ya gitmiş, Newyork ve Utah’ta rejeneratif uygulamarla ilgili eğitim veren iki farklı akademiden eğitim almıştır.

LEAVE A COMMENT

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

max_num_pages); } ?>
sertleşme sorunu iletişim