Erken Boşalma (Prematüre Ejakulasyon)

Dr. Ömer Bircan

Üreme Sağlığı ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Rejeneratif Tıp Hekimi

Erken boşalma (Prematüre Ejakulasyon) erkeklerde sık rastlanan bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Yetişkin erkeklerin %15-30 kadarı bu sorunu yaşar. 2 gruba ayrılabilir. Primer erken boşalma ve sekonder erken boşalma. Akupunktur özellikle Çin’de tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır. Çokça klinik çalışma akupunkturun ejakulasyonu (boşalmayı) geciktiren etkili ve güvenli bir uygulama olduğunu ortaya koymuştur.

Erken Boşalma Nedir?

Erken boşalmanın tıp literatüründe hala net bir tanımı yoktur. Ancak Avrupa Cerrahi Birliği (European Society of Surgery) tanımı vajen içi boşalma zamanı (Intravaginal Ejaculation Latency Time – IELT) bir dakikadan kısaysa primer erken boşalma, vajen içi boşalma zamanı daha önceki sürelerden 3 dakikanın altına düşmesi ise sekonder erken boşalma ve bunu kişinin kendi gayreti ile uzatamaması durumudur. Ayrıca bu tanıma göre kişiye hastalık tanısı koyabilmek için psikiyatrik bir sorunu olması da gerekiyor.

Erken Boşalmanın Nedenleri

Yakın zamanda yaşanmış veya etkisi devam eden bir olaya bağlı psikojenik sorun olabildiği gibi yıllar önce yaşanmış duygusal bir travmanın günümüze etkileri devam ederek erken boşalma sorununa neden olabilecek bir psikolojik duygu durum bozukluğu oluşturabilir. Bir takım organik nedenler de tetikleyebilmektedir. Bunlar serotonin nörotransmiter eksikliği, penis başı aşırı duyarlılığı, bozulmuş tiroid hormon seviyeleri gibi… Daha kısa süreli duygu durum değişiklikleri de kısa dönemli boşalma sorunu yapıp bir süre sonra kendiliğinden geçebileceği gibi altında daha derin psikojenik travmalar yatan düzelebilmesi için dışarıdan destek alınması gereken durumlar da olabilir.

Seratonin hormonu ile erken boşalmanın arasında bir korelasyon olduğu ilk kez 1990 yıllarında keşfedildi. Daha sonraki yıllarda özellikle 5HT1B ve 5HT2C seratonin reseptörlerinin uyarılması ile vajen içi boşalma zamanının uzadığı bilimsel olarak ispatlandı. Bu yüzden öncelikle seratonin (5 Hidroksitriptofan) hormonunu tanımamız gerekir. Tirktofan aminoasidinden sentezlenen bir hormundur. Vücutta hemen hemen her hücreden sentezlenip bir çok organda reseptörü bulunur. Etkisi beyinde; işlem kontrolü uyku, ejakulasyon başlangıcı boşalma, hafıza, öğrenme, vücut ısı düzeni, kalp damar sistemi düzeni, hormonal düzenlemeler, davranış ve duygulanım. Vücutta; trombositleri ve mide bağırsak sisteminin düzenini sağlar. Yani seratonin hormunun seviyesini etkileyen onlarca farklı faktör vardır. Ancak sadece bu hormunun verilmesi uykusuzluk, güçsüzlük, cinsel arzu azalması, karın ağrısı, ishal, kabızlık genellikle yapabilir. Bu yüzden bu hormonun düzeyini arttıran (SSRI) ilaçlar vermektense bu hormonu normal seviyeye getirecek tedavilere ihtiyacımız vardır.

Erken Boşalma Tedavisi

Kliniğimizde uygulanan Erken Boşalma (Prematüre Ejakulasyon) tedavisinin temelini akupunktur oluşturur. Akupunktur psikoterapi yaptığımız hastalarımıza verdiğimiz davranışsal terapilerle (klinik-ev) ve çok nadir de olsa kısa süreli hormonal düzenleme tedavileri ekleyebilmekteyiz.

Akupunkturun yapmış olduğu en önemli etki vücuttaki hormonal dengeyi sağlamasıdır. Akupunktur felsefesine göre Qi (Çi) Denilen yaşam enerjisinin Yin ve Yang dengelenmesi ile vücutta dolaşımı düzenlenir. Akupunktur hormonal denge sağlar. Daha önce yaşanmış bir psikojenik travmaya bağlı bozukluklar yalnızca kulak ve vücut akupunkturu ve klinik-ev davranış terapileri ile genellikle başarılı bir şekilde ortadan kalkmaktadır. Ancak etkileri devam eden olumsuz psikojenik travmaların da saptanıp önlenmesi sorunu tekrar yaşanmasını engelleyecektir.

sertleşme sorunu iletişim