Cinsel İsteksizlik (Cinsel İstek Bozukluğu)

Dr. Ömer Bircan

Üreme Sağlığı ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları İntegratif Tıp Hekimi

cinsel isteksizlik

Cinsel İsteksizlik Nedir?

Male Hypoactive Sexual Desire Disorder (MHSDD) yani Erkek Hipoaktif Cinsel İstek Bozukluğu halk arasında Cinsel Soğukluk ya da Frajilite de denir. Cinsel düşünce ve arzuların 6 aydan uzun süre azalması durumudur. Sexual Aversion Disorder (Cinsel Tiksinti Bozukluğu) da yine cinsel isteksizliğe neden olan bir durum olduğu için isteksizlik başlığı altında incelenir.

sertleşme sorunu

 

 

 

 

Cinsel fonksiyon 3 temel aşamadan oluşmaktadır:

  1. Cinsel Arzu: Dürtü, motivasyon ve istekten oluşur.
  2. Cinsel Uyarılma: Cinsel arzu ile başlayan eylem, Sakral 2-4 Parasempatik İndüksiyon, Torakal 10 – Lumbal 2 Sempatik İnhibisyon ile ereksiyon durumuna dönüşür.
  3. Cinsel Orgazm: Sakral Parasempatik İnhibisyon, Sakral Motor İndiksiyon, Torakolomber Sempatik İndiksiyon ile orgazm oluşur.

Cinsel İsteksizlik Nedenleri

Cinsel arzu limbik sistem ve hipotalamus ön mediyal bölümünce etkili olan; görsel, dokunsal, işitsel, tat ve zihinsel uyaranların psikoendokrinerjik bir cevap oluşturarak uyarılmaya neden olacak etki başlatmasıdır. Psikoendokrin cevabı incelememiz gerekir. Kişideki bilinç dışı çatışmalar, eşi ile olan ilişkisi, yaşamış olduğu depresyon, anksiyete ve stresler cinsel isteksizliği oluşturan psikojenik olumsuz etkenlerdir.

Endokrinerjik tarafta prolaktin yüksekliği hipotiroidi ve dopamin eksikliğinin cinsek isteksizliğe neden olan hormonal durumların başında gösterilmiştir. Testosteron seviyesinin eksikliği ile isteksizlik arasında tam bir korolasyon gösterilmese de hipogonadizmde testosteron hormon replasmanı yapılan hastalarda cinsel isteksizliğin azaldığı bildirilmiştir. Dopamin; amfetamin ve metilfenidatın dopaminerjik etkisinden dolayı, uzun yıllar kullanımına bağlı dopamin salınımının remisyona soktuğu için cinsel istek azlığına neden olabilmektedir. Sigara, alkol ve birçok uyuşturucu madde de bu nedenlere bağlı olarak da oluşmaktadır.

İsteksizlik, bu psikoendokrinerjik nedenlerin dışında cinsel fonksiyonun arzuyu takip eden uyarılma ve orgazm aşamalarındaki bozukluklara bağlı olarak da oluşabilmektedir. Erektil Disfonsiyon (Sertleşme Sorunu) cinsel fonksiyon bozukluklarının en yaygın bölümünü oluşturduğu için cinsel isteksizliğin de nedenlerinin başında gelmektedir.

Cinsel İsteksizlik Tedavisi

  1. Psikojenik Nedenli İsteksizlik Tedavisi: Akupunktur psikoterapi.
  2. Endokrinerjik Nedenli İsteksizlik Tedavisi: Hormon replasmanı (testosteron ve tiroid), prolaktin yüksekliğinde bromokriptin, dopamin eksikliğinde bupropiyon + ozon tedavisi + ginseng yohimbin karışımı fitoterapi + kulak akupunkturu.
  3. Diğer Cinsel Fonksiyon Bozukluklarına Bağlı İsteksizlik Tedavisi: Sertleşme sorunu tedavisi geçici farmakolojik preparatlar; sildenafil sitrat, vardenafil, tadalafil. Kalıcı sertleşme sorunu tedavisi süpersonik uygulamalar (şok dalga), ozon, mezoterapi, fitoterapi ve pshot uygulamaları ile kalıcı tedaviler yapılabilmektedir.