Pshot (PRP)

PRP – pShot Tedavisi Nedir ?

PRP tedavisi, 2004 yılından beri özellikle ortopedi ve estetik sektöründe kullanılan bir tedavi yöntemidir. Son 10 yılda Androloji alanında penis uygulamaları ile Priapismus Shot Pshot adını almıştır. PRP uygulaması,uygulandığı doku hücrelerinde restorasyan(onarım),rejenerasyon (yenileme),hipertrofi(büyüme) ve hiperplazi(hücre sayı artışı) özelliği olan bir çeşit otohemoterapi yöntemidir. Dokularımızın kendini iyileştirme yeteneğine yardımcı, tamamen kendi kanımızdaki hücrelerle yapılan bir destek terapidir.. Ancak PRP’yi tek başına bir doku iyileşme tedavisi olarak görmekten ziyade, iyileşme tedavisi yapılmak istenen dokuya uygulanan bir grup rejeneratif uygulamadan biri olarak kabul etmek daha doğrudur. Tek başına uygulanması ile ortaya çıkabilecek rejeneratif etki çok daha sınırlı ve yetersiz olabilecekken, bir grup uygulamaya ilave olarak yapıldığında aditif olarak sonucu oldukça etkilemektedir. Yani PRPyi bir tedavi yerine terapi(uygulama) çeşidi olarak kabul etmek daha doğrudur.

Pshot
Pshot

PRP – pShot Tedavisi Nasıl yapılmaktadır ?

PRP – Platelet Rich Plazma (Trombositten Zengin Plazma) adı verilen uygulamada;

  • kişiden yaklaşık 10cc kan alınır. Çeşitli PRP yöntemlerine göre alınan kan miktarı 5cc ila 50cc arasında değişmektedir.
  • Alınan kan, PRP için özel üretilmiş tüplerin içerisine konulur. Regen, Magellan..
  • Santrifüj cihazına alınarak belirli süre çevrilir. PRP yöntemine göre 15 ila 45 dk sürebilmektedir
  • İçerisinde trombosit hücrelerinin bol bulunduğu bir sıvı elde edilir.(plazma) Bu trombositten zengin plazma kullanılan PRP yöntemine göre çeşitli aktivatörlerle karıştırılır.
  • Aktif hale gelmiş Plateletler, lokal anesteziklerle uyuşma sağlanmış penis dokusuna ince iğnelerle enjekte edilir.

Penis uyuşturulduğu için ağrısız ve ya minimal ağrılı bir işlemdir. Deneyimli bir hekim tarafından yapılırsa güvenli bir yöntemdir. İşlem sonrasında ciltte peteşi ve ya küçük ekimoz (morluk) oluşabilir, kendiliğinden bir hafta içerisinde geçecektir.

Bütün Pshot PRP Tedavileri Aynı Etkinlikte Midir?

  • Burada önemli noktaların başında, kandaki trombositleri ayrıştırıp yoğunlaştıran kan tüplerinin ayrıştırma-yoğunlaştırma kapasitesi farklı olmasıdır. Bundan dolayı farklı teknolojilerle üretilmiş bir çok kan tüpünün farklı oranlarda yoğunlaştırma kapasiteleri vardır. Gerçek bir PRP uygulamasından bahsedebilmek için, elde edilen plazmanın milimetre küpte 500 bin ile 1 milyon arası trombosit sayısını oluşturması beklenmektedir. Ancak yaygın kullanılan bir çok marka PRP tüpleri bu konsanrasyonda trombosit oluşturmamaktadır. Kabaca bir hesapla milimetre küpte 50 bin trombosit oluşturabilen bir PRP tüpüyle yapılan Pshot tedavisi; 10 kez tekrarlanırsa, milimetre küpte 500 bin üzeri trombosit konsantrasyonu oluşturabilen tüple yapılmış 1 seans Pshot tedavisi kadar etkin olduğu teorikte söylenebilir.. Bu yüzden Pshot tedavisinde kullanılan kan tüpünün özelliği önemli olmaktadır. Regen, Magellan PRP yöntemleri FDA onayı almış güvenilir markalardandır
  • Yine Pshot tedavisinde önemli diğer nokta ise elde edilen PRP’nin,doğru aktivatörler ile dokuya enjekte edilmeden önce aktifleştirmesidir. .

Sertleşme sorunu tedavisi için kullanılan PRP tedavisi; bütün bu tekniklere dikkat edilmesine rağmen tek başına bir tedavi metodu olarak kullanılması; erektil disfonksiyonda beklenilen başarının bir hayli altında kalmaktadır. Bu tedavi metodu ancak diğer tedavi metotları ile birlikte kullanıldığı zaman sertleşme sorunu tedavisine anlamlı bir katkısı olacaktır.

PRP – pShot Tedavisi Sertleşme sorununda Nasıl  fayda eder?

PRP-Pshot ta bulunan trombosit hucreleri İçerisindeki Büyüme Hormonları (PDGF- Platelet Derivated Growth Factor, TGF-Transforming Growth Factor, FGF-fibroblast Growth Factor, VEGF-Vasculer Endotelial Growth Factor,EGF-Epidermal Growth Factor,İGF-İnsulin Like Growth Factor); peptit ve stokinler (İL4,İL8,İL13,İL17,TNFa,İFNa-proinflamatuar cytokins) enjekte edildikleri dokularda büyümeye ve iyileşmeye sürecini hızlandırarak fayda göstermektedir.  Trombosit hücrelerinin bu özelliklerinden yararlanılarak; 2005 yıllarından itibaren penis dokusuna enjekte edilmeye başlanmıştır. Yapılan birçok bilimsel çalışma ile de penil cavernoz dokuda yeni damar oluşumunu artırdığı gösterilmiştir. Angiogenez veya neovasculerizasyon olarak adlandırılmakta olan bu yeni damar oluşumlarının; penil kan akımını artırarak     arteriel yetmezliğe bağlı sertleşme sorununda fayda sağlayan bir özelliği olduğu ortaya çımkır. Yine cavernözal yetmezlik nedenli venöz kaçışa bağlı sertleşme sorununda kollagenizasyonu artırarak fayda gösterir

PRP Tedavisinin Faydaları Nelerdir

PRP Tedavisi diğer rejeneratif tıp uygulamaları ile yapıldığında arteriel yetmezliğe bağlı sertleşme sorununda oldukça faydalıdır. Yine kavernozal yetmezliğe bağlı sertleşme sorununda faydalı olduğu söylenebilir.. Peniste yeni damar,kollajen ve düzkas oluşumlarına bağlı hacim artışı da olacağı için penisin büyümesinde de faydalıdır. Ayrıca IPP(Peyroni) hastalığında da beraberinde yapılan diğer uygulamalara katkı sağladığı gösterilmiştir.Tüm bu endikasyonlara rağmen unutulmaması gereken PRPnin tek başına birkaç seans uygulanması bu hastalıkların tedavisi için tekbaşına yeterli olmayacaktır. Bu hastalıklarda yapılacak bir grup  rejeneratif uygulamanın bir parçası olarak yapılan PRP uygulaması ,ana tedavi için etkili fayda sağlayacaktır

P-Shot Tedavi kaç seans ve nekadar aralıklarla yapılmalıdır?

P-shot tedavisinin kaç seans yapılacağı,kişideki sertleşme sorununun nedenine,boyutuna ve beraberinde hangi rejeneratif uygulamaların yapılacağına bağlıolarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca yapılan diğer uygulamalar gibi Pshot uygulama sayısı da kişinin yaşı ve metabolik-anabolik durumuna değişiklik gösterecektir. Hafif,orta,ileri ve ağır arteriel yetersizliğe bağlı sertleşme sorunlarında pshot uygulama seans sayıları farklı olmalıdır. Yine orta yaş kişilere uygulanan pshot seans sıklığı ile ileri yaş grubuna uygulanacak seans sayı ve sıklığı farklı olmalıdır. Diyabet,renal yetmezlik ve ya immun yetersizliği olan kişilerde pshot uygulama seans sayıları daha fazla olmalıdır.

Bütün Pshot PRP Tedavileri Aynı Etkinlikte Midir?

  • Burada önemli noktalardan başında, kandaki trombositleri ayrıştırıp yoğunlaştıran kan tüplerinin ayrıştırma-yoğunlaştırma kapasitesi olmaktadır. Bundan dolayı farklı teknolojilerle üretilmiş bir çok kan tüpünün farklı oranlarda yoğunlaştırma kapasitesinin olmasıdır. Gerçek bir PRP oluşturan kan tüpünün milimetre küpte 500 bin ile 1 milyon arası trambosit sayısını oluşturması beklenmektedir. Ancak yaygın kullanılan bir çok marka PRP tüpleri bu konsanrasyonda trombosit oluşturmamaktadır. Kabaca bir hesapla milimetre küpte 50 bin trombosit oluşturabilen bir PRP tüpüyle yapılan Pshot tedavisi; 10 kez tekrarlanırsa, milimetre küpte 500 bin üzeri trombosit konsantrasyonu oluşturabilen tüple yapılmış 1 seans Pshot tedavisi kadar etkindir. Bu yüzden Pshot tedavisinde kullanılan kan tüpünün özelliği önemli olmaktadır.
  • Yine Pshot tedavisinde önemli diğer nokta ise elde edilen PRP’nin doğru aktivatörler ile dokuya enjekte edilmeden önce aktifleştirmesi olmaktadır.

Sertleşme sorunu tedavisi için kullanılan PRP tedavisi; bütün bu tekniklere dikkat edilmesine rağmen tek başına bir tedavi metodu olarak kullanılması; erektil disfonksiyonda beklenilen başarının bir hayli altında kalmaktadır. Bu tedavi metodu ancak diğer tedavi metotları ile birlikte kullanıldığı zaman sertleşme sorunu tedavisine anlamlı bir katkısı olacaktır.

Pshot PRP Tedavisi Nasıl Yapılır?

İşlem, kişiden kan alımından itibaren yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Penis cildi lokal anesteziklerle uyuşturulmaktadır. Bu nedenle herhangi bir ağrı hissedilmeyecektir. Deneyimli bir hekim tarafından yapılan uygulamanın herhangi ciddi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

max_num_pages); } ?>
sertleşme sorunu iletişim