Sertleşme Sorunu

Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon) Nedir?

Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon), cinsel birliktelik esnasında sertleşmenin oluşmaması ve sürdürülebilir olmamasıdır. Sertleşme sorunu tedavisi ile bu sorun ortadan kalkmaktadır. Sertleşme Sorunu erkek cinsel organı olan peniste cinsel birleşmenin başlaması ve devam etmesi için gereken ve ya istenilen derecede sertlik oluşturulamaması durumudur. Halk arasında iktidarsız ve ya ereksiyon bozukluğu olarak da ifade edilen penisin sertleşme sorunu, tıpta erektil disfonksiyon olarak adlandırılır.

Penisin sertleşmesi, cinsel bir uyaran sonrası kişide meydana gelen psikosomatik hemodinamik bir refleksin ortaya çıkmasıyla, küçük balonlardan oluşan penis kavernoz cismine gelen kan hızının artması sonucu penil dokunun genişlemesi ve uzaması durumudur. Bu zincirin herhangi bir yerindeki soruna bağlı penil sertlik kaybına sertleşme sorunu denilebilmektedir.

Sertleşme sorununun  bu soruna sahip erkeğin ve esinin üzerindeki olumsuz etkisi sanılandan daha büyük olabilmektedir. Başta bu durumu yaşayan erkekte ciddi bir özgüven kaybı ve mutsuzluk oluşturabilmektedir. Eşle aradaki cinsel bağ da hasarlandığı için eşi tarafından direk eleştirilere maruz kalabildiği gibi sertleşme sorununa bağlı olarak cinsellikten uzak kalınarak eşler arasındaki sevgi bağlarının da zayıflamasına neden olabilmektedir. Kimi zaman yeni evli çiftlerde, cinsellik sıklığının daha az olmasına neden olarak bir infertilite nedeni olarak da karşımıza gelebilmektedir.

Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon) Videolu Anlatım

Erektil Disfonksiyon konusunda uzmanlaşmış Dr. Ömer Bircan Sertleşme Sorunu neden olur ve nasıl tedavi edilmelidir gibi konuları aşağıdaki videoda yanıtladı.

Sertleşme sorunu en sık yaşanan cinsel fonksiyon bozukluğudur. Ancak insanların, cinsel yaşamları hakkında konuşmaktan hoşlanmamaları  nedeniyle sertleşme sorununun toplumda görülme sıklığı hakkında doğru bir prevanas çalışması yapılamamaktadır. Ancak kliniklere yapılan başvuru sıklığı, benzer etkenlere bağlı bir başka hastalık olan koroner atar damalar hastalıklarının görülme sıklığı sertleşme sorununun toplumda sanılandan çok daha sık rastlandığını göstermektedir.

Sertleşme Sorunu Belirtileri Nedir? Nasıl Teşhis Edilir?

Sertleşme sorunu zaten bir hasta yakınması olduğu için sertleşme sorunu olup olmadığını anlamak için belirti bulgu aramaya gerek bir durum yoktur. Kişi zaten penis sertleşmesiyle ilgili olan şikayetiyle hekime başvurur. Yani sertleşme sorunu kişinin fark etmediği senil-gizli ilerleyen bir durum değildir ve bunu saptamaya çalışma durumu da söz konusu değildir.

Sertleşme sorunu hastaların gözünde sıkça “ilişkide hiç sertleşme olamaması hiç sertliği başlatamama durumu” gibi de algılanabilmektedir. Bu yüzden genellikle yaşadıkları sorunu anlatırken “bende sertleşme sorunu yok, sadece ilişki sırasında penisim vajen içinde yumuşuyor sertliğini kaybediyor” olarak ifade edilebiliyorlar. Sertleşme sorununun tanımına baktığınızda bu durum da aslında yaşanan sertleşme sorununun bir başka ifadesi olduğu anlaşılacaktır. Sadece sertleşme sorununun erken dönemde daha hafif sonuçları belki kişiler tarafından dikkate alınmadığından dolayı bu durumları belirti olarak kabul edilebilir.

Sertleşme Sorunu Belirtileri

 • İlişkiyi başlatırken penisin sertliğinin daha geç oluşması (eskiye oranla daha uzun süre ön sevişme gereksinimi),
 • Sertleşmiş penisin vajen içinde yumuşaması – sertliğinin kaybı,
 • Sekonder Premature ejakulasyon. Sonradan kazanılmış erken boşalma,
 • Penisin ereksiyon halindeki sertlik derecesinin eskiye göre biraz daha azalması,
 • Etkenlerin varlığı: Kilo almak, hareketsizlik, Diyabet tansi almak, sigara kullanımı, kötü beslenme.

Sertleşme sorununda tanı ve teşhis yöntemleri sertleşme sorununun varlığı ve yokluğunu belirlemek için değil, sorunun ağırlığını ve nedenlerini saptamaya yöneliktir.

Bunun için pratikte penil doppler, kan hormonal ve biyokimyasal değerlendirme kullanılabilir. İntra kavernoz arter basınç ölçümü gibi bir çok tanı yöntemi olmasına rağmen bunların daha travmatik  invazif yöntemler olmasından dolayı pratikte sık tercih edilmezler. Bunun yanı sıra penil hemodinami holterleri (Nokturnal Penil Tumesans -NPT) ve ya biotensiometre gibi noninvasif başka yöntemler de olmasına rağmen çok efektif sonuç vermediği için pratikte terkedilmiş birçok test metodları da mevcuttur.

Bu alanda deneyimli bir hekim tarafından alınan dikkatli bir anamnez sertleşme sorununun ağırlığı ve nedenleri hakkında en etkili bilgileri verebilmektedir. International İndex of erection function (İİEF) denilen hazırlanmış sorulardan da yararlanılabilir. Atheroscleros dışı şüphelenilen bir bulgu durumunda o yönde daha ileri tahlil tetkik yapılabilir.

Dr. Ömer Bircan
Dr. Ömer Bircan

Sertleşme Sorunu Nedenleri? Sertleşme Sorunu Neden Olur?

Sertleşme sorununun olası nedenlerini  anlayabilmek için öncelikle penisin normal sertleşmesinin iyi anlaşılması gerekmektedir. Penis sertleşmesi, cinsel bir uyaran sonrası başlayan bir psikosomatik hemodinamik bir reflekstir. Uyarı limbik sistemde çözümlenip preoptik ve arkuat nukleuslar üzerinden hipotalamus ve hipofiz gibi bölümleri de inerve edip omurlar içinden leğen kemiğine kadar uzanıp buradan pudental alan dediğimiz penis çevresine ulaşır. Ulaştığı damar ve balon duvarlarında (trabeculer cavernoz sinus) genişleme yaparak penise gelen kan akım hızını artırarak penis sertleşmesi başlamış olur. Yani penisin sertleşmesinde cinsel stimülasyon sağlayan karşı cins, psikolojik tutum ve durum, beyinden başlayıp penis bölgesine kadar uzanan nöronal yapının devamlılığı ve sağlamlığı ve nihayetinde penil dokudaki balonlara dolan kan akım hızını ve muhafazasını etkileyen tüm faktörler peniste sertleşmeyi etkileyebilmektedir.

Bu faktörleri etkileyen tüm durumlar sertleşme sorununa neden olabilmektedir.

Karşı cinsin çekiciliği (kilolu, bakımsız, kötü kokular yayan ve sıradan giyimli bir kadının başlattığı cinsel uyarı daha düşük olacaktır) dışında eşine karşı psikolojik yaklaşımı da erkeğin sertleşmesini etkileyen faktörlerden olabilmektedir. Erkeğin kendisine bağlı nedenleri fiziksel ve psikolojik olmak üzere iki ayırmak mümkündür. Genellikle, fiziksel faktörlere psikolojik nedenler de eşlik etmektedir.

Sertleşme sorununa neden olan etkenleri yaş gruplarına göre de ayırmak mümkündür 15-30 yaş arasındaki grupta nedenler daha çok psikolojik olmasına rağmen Hormonal kökenli sertleşme sorunları da çok nadir değildir ve göz ardı edilmemelidir. Yine son yıllarda daha ileri yaş grubunda gördüğümüz atardamar daralmasına (atheroscleros) bağlı sertleşme sorunları bu yaş gruplarında yine artan sıklıkta karşımıza gelebilmektedir. 30 yaş üstünde ana neden Atheroscleros – atardamar daralmasıdır. Penis cavernoz atardamarlarının daralmasına bağlı trabeculer sinuslere yeterli kan getirilememesi bu yaş ve sonrasında en sık sertleşme sorununa neden olan etkendir. Geçirilmiş kalp krizleri, pelvik cerrahiler, böbrek yetmezlikleri, hareketsizlik ve artmış kan viskoziteleri gibi nedenler atherosclerosun neden olduğu kan akım hızı azalmasını daha da kötüleştiren nedenlerden olabilmektedir. 65 li yaşlardan sonra da bu tabloya bir de serebrovaskuler (felçler – beyin damar tıkanıklıkları kanamalar) ve norodejeneratif (Parkinson, demans vb) hastalıklar eşlik edebilmektedir.

Sertleşme Sorunu Fiziksel Nedenleri

Sertleşme sorununun  en sık nedeni atheroscleros yani atardamar sertleşmesi – daralmasıdır. Haliyle sertleşme sorununun fiziksel en sık nedeni de bu durumdur. Atheroscleros’a neden olan en önemli etken ise yaşımızın ilerlemesidir. Beslenmemize de dikkat etsek, spor da yapsak, kötü alışkanlıklardan da uzak dursak atherosclerosu kesinlikle önleyemeyiz ve yaşımızın ilerlemesiyle beraber daralma süreci devam edecektir. Özellikle 30’lu yaşlardan sonra aging proses denilen yaşlanma sureciyle birlikte bu durum hızlanacak ve etkileri daha fazla hissedilebilir olacaktır. Ancak başta beslenme, spor, uyku düzenine dikkat etmemiz ve kötü alışkanlıklardan uzak durmamız ile bu süreç çok daha yavaşlayabilmektedir.

Ayçiçek yağı, mısır özü yağı yerine sıvı yağlardan zeytinyağını tercih etmemiz, margarinler yerine de katı yağlardan tereyağını tüketmemiz atheroscleros hızını oldukça düşürebilecek bir beslenme tarzı olabilir. Yine glisemik indeksi yüksek gıdalardan (rafineri şeker ve undan yapılmış tüm gıdalar) uzak durmak hem diyabetten (şeker hastalığı) uzak kalmamıza, hem de göbek çevremizin artışını önleyecektir ki bu iki faktör de atheroscleros hızını artıran önemli faktörlerdendir. Sigara, atheroscleros hızını oldukça artırma yanı sıra endotelial yetmezlik ve ya serebral nikotinerjik etkiler ile birçok yönden penil sertleşmeyi olumsuz etkilemektedir.

Alkol de atheroscleros hızını oldukça artıran kötü alışkanlıklardan bir diğeridir. Alkolün metaboliti hem direk olarak testiküler testosteron yapımını azaltmakta, hem de testislerde testosteron üretiminin emrinin geldiği beyin bölgesine baskı yaparak sekonder olarak da testosteron üretimini azaltır. Kronik stres durumunda üretilen serbest radikaller direkt endotelial hasar yaparak atheroscleros hızını artırması yanı sıra hiperglisemi ve hipertansiyon oluşumuna neden olarak ikincil olarak da daha hızlı atherosclerosun gelişmesine neden olacaktır. Strese karşı saatinde ve yeterli uyku yanı sıra yürüyüş yapılması, oldukça faydalı olabilecek alışkanlıklardandır. Uyku sırasında vücut tekrar hem hormonal hem de kimyasal balans yaşayarak bizi normal moda taşıyabilir ve stres durumunu azaltacaktir. Spor ile vücut kan akım hızını artırıp atherosclerosta bir başka neden olan staz-kan hızı yavaşlamasının önüne geçilmesi yanı sıra özellikle yürüyüş sırasında farklı bir mekan içinde olmanın psikolojik faydaları da stresinizi azaltacaktır.

 • Damarsal Patolojiler:
  Atar damarsal Sorunlar: Atheroscleroz, fazla kilo, ileri yaş, kötü beslenme, diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon, sigara, alkol.
  Toplar damarsal Sorunlar: Venöz yetmezlik (Kaçış), A-V fistüller.
 • Nörolojik Patalojiler: Geçirilmiş Pelvik Cerrahiler (Prostat ameliyatı, ışın tedavisi), MS hastalığı, parkinson, beyin ameliyatı veya travması, diyabet, alkol.
 • İlaçlara Bağlı: B blokörler (beloc), Diüretikler (delix), Antidepresanlar, Trankilizanlar (anksiyolitikler), Antihipertansifler, Prostat ilaçları, Antihistaminikler, Histamin-H2 receptor blokorleri (simetidin, ranitidin, famodin), Kas gevşeticiler, NSAID (asprin, ibuprofen, naproxen sodyum).
 • Santral Sinir Sitemi Üzerinden Etkili Patalojiler: Uyuşturucu Madde Kullanımı (Amfetamin, Barbiturat, Kokain, Marijuhana, Metadon, Nikotin, Alkol. Opiat – Santral sinir sistemi Dopaminerjik down regülasyon), Epilepsi.
 • Hormonal Kaynaklı Patolojiler: Hipogonadizim, Hiperprolaktinemi, Hipo-Hipertroidizm.
 • Yapısal Bozukluklar: IPP (Induratio Penis Plastica) – Peyroni Hastalığı – Penis eğriliği.
 • Hemodinamiyi Etkileyen Faktörler: Böbrek yetmezliği, renal transplantasyon, hemoroid (basur) ameliyatı, plonidal sinüs (kıl dönmesi) ,kalp yetmezliği
Sertleşme Sorunu Nedenleri
sertleşme sorunu yaşayan erkek

Sertleşme Sorunu Hormonsal Nedenleri

Hormonsal nedenler, genellikle fiziksel rahatsızlıkları içine alır. Fiziksel sebepler ve çeşitli hastalıklardan dolayı birey, cinsel ilişki sırasında ve öncesinde sertleşme oluşmasında sorun yaşamaktadır. Hormonsal nedenler de kendi içerisinde ayrılır. Bunlar;

 • İlaçlara bağlı problemler: Antidepresan, kas gevşeticiler, b blokörler,
 • Santral sinir sistemine bağlı problemler: Epilepsi ve uyuşturucu madde kullanımı,
 • Nörolojik problemler: Prostat ameliyatı, ışın tedavisi, beyin travması ve ameliyatı, Parkinson,
 • Damarsal problemler: Kötü beslenme, ileri yaş sorunları, fazla kilo, sigara ve alkol,
 • Hormonal kaynaklı problemler: Hipo, Hiperprolaktinemi,
 • Yapısal problemler: Penis eğriliği ve Peyroni hastalığı.

Sertleşme Sorunu Psikolojik Nedenleri

Sertleşme sorunu İngilizcede iki farklı kelime ile ifade edilir. Biri erectile disfunction, diğeri de “impotance” tır. Türkçede de ereksiyon bozukluğu ve iktidarsızlık olarak iki farklı kelime kullanılır. Erectile Dysfunction daha çok fiziksel (organik) patolojiyi ifade ederken empotanceiktidarsızlık ise psikolojik patoloji için kullanılır. İngilizcede “potance” dilimizde de “kadr”, güç demektir. İktidar, güç ile yönetim anlamına gelmektedir. Erkek ve kadının cinsellik sırasındaki bazı rolleri cinsel potansiyellerinin ortaya çıkmasi için gereklidir. ‘bondage” ve “dominance” terimleri cinsel tıpta sıkça kullanılan kelimelerdendir. Buna göre erkek cinsel ilişkiyi yöneten kişi yani dominans – hakim taraf olmalıdır. Erkek ne zaman isterse cinsellik o zaman başlamalı ve onun istediği şekilde olmalıdır her şey. Kadın ise ona teslim olan, itaat eden kişi olmalıdır yatakta. Bu roller sırasında kişiler daha iyi hissetmekte ve her iki tarafta da cinsel potansiyellerinin en üst düzeyde ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Feminist kadınlar arasında bile “Kadının erkeğe teslim olmak istediği tek yer yataktır” sözü sıkça kullanılır. Erkeğin bu hakimiyeti kuramaması ve ya kadının buna izin vermemesi gibi nedenlerle bu rollerin eşler tarafından gerçekleşmemesi, sertleşme sorununa yol açabilen önemli nedenlerdendir. Erkeğin yatak odasında oluşturduğu dominans ile cinsel özgüveni oluşur, filizlenir ve gelişir. Genç erkeklerde bu oluşum sırasındaki problemler genç yaş grubunda en sık sertleşme sorunu nedeni olarak karşımıza çıkar. Cinsel özgüveni sağlamış orta yaş ve ileri yaş grubunda ise, atheroscleros ve ya diğer fiziksel nedenlere bağlı ortaya çıkan sertleşme sorunu şimdi bir de cinsel özgüveni de zedelemiş olarak ana sorunu hem fiziksel hem de psikolojik hale getirebilmektedir. Tabi ki bunun tedavisi de hem ana faktör olan fiziksel sorunun tedavi edilmesi yani sıra bu hasarlanmış özgüven de rehabilite edilmelidir (akupunktur psikoterapi).

 • Stres: Vücudumuzun otonom sisteminin temel olarak 2 çalışma modu bulunur). Aktif çalışma modu (sempatik) veb) Dinlenme – onarım modu (parasempatik). Ereksiyon (sertleşme) durumu dinlenme modunun baskın olduğu durumda aktiftir. Bu yüzden uzun çalışma saatleri ve yeterince dinlenememe ereksiyon sorununa (iktidarsızlık) neden olan psikojenik nedenlerden biridir.
 • Anksiyete (Kaygı, Korku): Sertleşme sorununun (Impotans) sık görülen psikojenik nedenlerinden bir diğeri de anksiyetedir. Genellikle başarısız bir cinsel birleşme sonrasında başlayabildiği gibi çocukluk döneminde yaşanan bazı travmalardan da kaynaklanabilmektedir.
 • Depresyon (Mutsuzluk, Umutsuzluk): İktidarsızlık (sertleşme sorunu) yapan psikolojik nedenlerden biridir. İş kaybı ve kaybetme kaygısı, aile veya arkadaş çevresinden birinin ölümü, sevgi eksikliği, maddi kayıplar kişilerde depresif duygu durumu oluşturan dolayısıyla sertleşmeme sorunu yapan nedenlerin başındadır.

Sertleşme Sorunu ESWT Tedavisi

Sertleşme sorununda ESWT Tedavisi androloji alanında bir çığır açtı. Daha önceleri sadece ilişki öncesi alınan 5-PDE inhibitörleri (sildenafil, vardanafil, tadalafil) gibi geçici ve birçok yan etkisi bulunan ilaçlar kullanılırken, bu akustik dalga teknolojisini kullanarak yapılacak tedaviler ile kalıcı sonuçlar alınmaya başlandı. Şok dalga özellikli bir ses basınç dalgasıdır. Normal sesin havada yayılımından daha hızlı yayılır. Titreşim yaptığı cisimlerde oluşturduğu basınç da çok yüksektir. Hızlı bir akselerizasyon sonucu ani bir düşme ile “silkeleme” işlemi yapmaktadır. Bunun da dokularda önemli bir rejeneratif cevabı oluşturduğu anlaşıldı ve androloji alanında da uygulanmaya başlanmıştır. Zararsız ve yan etkisiz bir tedavi metodudur.

Focus ESWT (şok dalga) işlemi, arterlerde darlık meydana getiren atherosclerotic plakların açılması ve yeni damar oluşumunda (neovasculerizasyon) ana etkendir. Kalsiyum içeren atherosclerotic plakların kırılması ve ENOS (Endotelial NO Syntas), VEGF (Vasculer Endotelial Growth Factor) gibi maddelerin salınımıyla bu etkileri başlatır.

ESWT (şok dalga) ile ereksiyon sorunu tedavisinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli konu vardır.

 1. ESWT (şok dalga) işleminin kim tarafından uygulanacağıdır. Öngörülen başarının alınabilmesi için şok dalga işlemi mutlaka tedaviyi planlayan hekimin kendisi tarafından uygulanması gerekir. Zaman kısıtlılığından dolayı yardımcı sağlık personeline devredilen bir iş olmaması gerekir. ESWT uygulaması hastanın durumuna özgü planlanmalı ve her seansta bu durum ve ilerlemeye göre plan gözden geçirilmelidir. Hastanın yaşına, metabolik durumuna, ağrı eşiğine göre doğru enerji miktarı ve penetrasyon derinliği ve seansların pozolojisi (hangi sıklıkta yapılacağı) belirlenip, doğru anatomik bölgelerin yeterli miktarda taranması (atış sayısı) sağlanmalıdır. Bu da ancak deneyimli bir hekimin cihazı bizzat kullanarak tedavinin başında kendisi olmasıyla mümkündür.
 2. Gerçek ESWT ve doku rejenerasyonuna uygun olan doğru ESWT cihaz teknolojisinin kullanılmasıdır. AWT denilen, ESWT olmayan ve doku rejenerasyonunda hiçbir etkisinin olmadığı bilimsel olarak da gösterilmiş cihazların da sıklıkla ESWT cihazları ile karıştırılması ve uygulama maliyetlerinin düşüklüğü dolayısı ile tercih edilebildiği için yetersiz etki oluşması sıkça gözlemlenebilmektedir. Yine gerçek ESWT cihazları içinde farklı teknolojiler vardır. Bazı teknolojiler tendinit bursit gibi kas iskelet sistemi tedavilerde daha etkiliyken bazı teknolojiler de doku rejenerasyonunda daha etkilidir. Sertleşme sorununda peniste rejenerasyon gerektiği için buna uygun olan ESWT teknolojisiyle yapılmış uygulamanın başarısı daha yüksek olacaktır.
 3. ESWT uygulamasının ereksiyon bozukluğu tedavisinde tek başına kullanılmasının istenilen düzeyde bir cevap oluşturamayacağının bilinmesi gerekir. Şok dalga tedavisinin en iyi teknolojik cihaz ve en kaliteli marka ile deneyimli bir hekim tarafından uygulansa bile tek başına ereksiyon sorunu tedavisinde yaklaşık %25’lik ilerleme oluşturabildiği göz önünde tutulmalıdır.

Bu yüzden vücudun dokusal olarak şok dalga uyarısına verdiği anabolizan cevabı güçlendiren diğer regeneratif tedavi metotlarının da ESWT ile birlikte kullanılması ile bu rejeneratif uygulamaların çeşitliliğine göre ilerleme klinik pratiğimizde %100’lerin üzerinde olabilmektedir.

Şok Dalga Tedavisini Tamamlayıcı Rejeneratif Tedavi Metotları:

Vücudumuzdaki tüm hücreler  kendini yenileme özelliği taşırlar. Dokular hasarlandığında ve ya bir kısım hücreleri yok olduğunda ,kendi kendine onarabilir veya çevrelerindeki doku hücreleri tarafından yenileri yapılabilir. Rejeneratif tıp uygulamaları ise, vücudun dejenerasyona karşı başlattığı rejenerasyon – kendini onarım ve yenileme kabiliyetini hızlandıran ve güçlendiren tedavi metodlarıdir. Dokuların perfuzyonunun artırılması, doku ve gele vücut  antioksidan kapasitesinin artması, gerekli esansiyel aminoasit vitamin ve minerallerin dokuya sağlanması, dokuların çeşitli enerjilerle uyarılması, bazı hormon ve sitokinlerin artırılması, stemcell sayısının arttırılması ; hücrelerin onarım ve replikasyon kabiliyetlerini artırır.

Penise uygulanan rejeneratif tıp uygulamaları nelerdir?

 1. ESWT (şok dalga): uygulamasının kendisi, penil atardamarlardaki atherosclerotic plakların kırılmasını sağlaması yanı sıra, penil dokuda hücre replikasyonunu başlatan en etkili ve önemli penil rejeneratif enerji uygulamasıdır. Eswt’nin penil kavernoz dokudaki hücrelerde başlattığı bölünebilme aksiyonu , penil doku için uygun diğer rejeneratif uygulamalar ile artırılır ve hızlandırılır.
 2. Mezoterapi : Hücrelerin bölünmesi için gereken aminoasit vitamin mineral gibi maddelerin dokuya enjekte edilmesidir. Ayrıca vazoakrif ürünlerin de enjekte edilerek doku perfüzyonu artırılarak hücresel rejenerasyon desteklenir.
 3. Noralterapi : Blokajlarin düzeltilmesi ve perfüzyon artırımı
 4. Lokal Ozon: Doku antioksidan seviyesini yükselterek rejeneratif kabiliyeti destekler. Doku parsiyel oksijen basıncını (dokuya ulaşan oksijen miktarını) ve perfüzyonunu (kanlanmasını) arttırarak hücrelerin regeneratif yeteneğini artırır, yeni hücrelerin oluşumu kolaylaşır.
 5. Karboksiterapi: Doku perfüzyonunu artırarak rejenerasyonu artırır.
 6. Pshot: PRP kişiden alınan kan içindeki trombositten zengin kısmın ayrıştırılarak rejeneratif kabiliyetin artması istenilen dokuya enjeksiyondur
 7. Electo Noronal uyarım: Pudental sinirin direk uyarımı ve ya spinal dallar aracılığı ile uyarımı,  prostat cerrahisinde oluşan vallerian noronal dejenerasyona  ve diyabetik ve ya alkole bağlı noropatide noronal hasarın daha hızlı onarılmasını sağlar
 8. Electromagnetic uyarım: özellikle kas kontraksiyonları ve hücre mineralleri üzerindeki etkisi ile rejenerasyonu arttırdığı ispatlanmış ve penil dokuda uygulanabilen bir rejeneratif tıp uygulamasıdır.
 9. Fototermal uyarım: Çeşitli dalga boylarında violet ve ya ultraviolet ışınlar, penil dokuda rejenerasyonu arttırmaktadır.
 10. Fitoterapi: Şok dalgalar ile kırılmış Atherosclerotic plakların mobilizasyonu ve yeni damar oluşumu (angiogenezis) için gerekli eser element ve minerallerin dokuya teminini sağlar.
 11.  Ozon hemoterapi: Doğru dozda ve sıklıkta yapılan ozon tedavisi ile doku parsiyel oksijen basıncı ve antioksidan seviyesi artarak hücre replikasyon kabiliyeti artar. Ayrıca bağışıklık da güçlenmesi frakte plakların mobilizasyonunu hızlandırır.
 12. Kök hücre SVF: Stromal Vasculer Fraksiyon. Dokularımızda stemcell adı verilen kök hücreler pluripotent yapıda olup her hücreye donusebilirler. Yazımızın ilerlemesiyle birlikte dokularımızdaki kök hücre sayısı da azalarak doku rejenerasyon yeteneğimiz de zayıflar. Vücutta kök hücre yoğunluğu en fazla yağ dokusundadır. Yağ dokusundan alınan yaklaşık 100cc lik doku özel ayrıştırma teknikleriyle kök hücreleri ayrıştırılarak dokuya implantasyonu ile enjekte edilen dokuda onarım ve yeni hücre gelişim hızı artar. Ayrıştırılan yağ dokusunun içerisinde kök hücrelerin yani sıra bir takım hormon, stokin ve hücrelerin oluşturduğu preparata stromal Vasculer Fraksiyon SVF denilmektedir ve uygulandığı dokuda sadece kök hücre implantasyonuna göre daha fazla rejenerasyon kazandırdığı gösterilmiştir.
 13. HRT Hormon replasman tedavisi: özellikle 40 yaşından sonra erkeklerde testosteron hormon seviyesi her yıl 100 p/ml azalır. Hormon replasmanı ile androjenik etkinin normalleşmesi yanı sıra anabolizan yarar da sağlanarak özellikle genital bölge hücre replikasyonunu artırarak gonadotropik etki gösterir.
 14. Penil Kupa (pompa): Doku perfüzyonunu artırarak ve reaksiyon sağlarayarak penil rejenerasyonu arttırmaktadır
 15. Penil Hirudoterapi: salgı bezlerinde antikoagulan ve rejeneratif özellikte peptitler içerir. Uygulandığı dokuda onarımı artırıcı etkisi mevcuttur
 16. Pelvik Taban Kas egzersizleri : Pelvik perfüzyonu arttırması ,venöz dönüşümün kontrolü yanı sıra bu kas grubunun güçlenmesi rijit sertlik süresini uzatarak prematüre ejakulasyona da yararlıdır.
 17.  Akupunktur: Hipotalamo Hipofizer Aks balansı ile vücut hormonlarının düzeylerini normalleştirerek anksiyete- kaygı stresi azaltır. Ancak rejenerasyonu artırıcı etkisini norooendokrinerjik refleksler ile Sempatik/Parasempatik sistem balansı sağlayarak periferik (uzak noktalara) kan akımını artırarak ve iyileşme cevabını artırarak gösterir
Sertleşme Sorunu Tedavisi
Sertleşme Sorunu Yaşayan Çift

Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon) Destekleyici Tedaviler

Sertleşme sorunu (Erektil Disfonksiyon), erkeklerin cinsel ilişki öncesinde ya da cinsel ilişki sırasında yaşadıkları problemlerden biridir. Birçok sebep doğrultusunda meydana gelen sertleşme sorununun genellikle çözümü bulunmaktadır. Sertleşme problemi halk dilinde iktidarsızlık olarak bilinmekte ve erkekleri genellikle psikolojik açıdan fazlasıyla rahatsız etmektedir. Erekte sorununun tıp dilindeki adı ise erektil disfonksiyon’dur. Günümüzde erektil disfonksiyon farklı şekillerde görülebilmektedir. Sertleşme sorununun ne zaman olduğu, hangi sıklıkla yaşandığı ve nasıl yaşandığı gibi sorulara cevap aranarak; erektil disfonksiyonun sebebi ve tedavi yöntemleri tespit edilmektedir.

Sertleşme Sorunu Türleri

Erekte sorunu ya da diğer bir deyişle iktidarsızlık, farklı sebeplerden dolayı farklı şekillerde görülebilmektedir. Sertleşme sorununun bireyde ne sıklıkla ve ne şekilde görüldüğü hem tedavi için hem de sorunun kaynağının bulunabilmesi için önem taşımaktadır. Farklı şekillerde yaşanan sertleşme sorunları ise şu şekildedir;

 • Penisin hiç erekte olamaması, hiç sertleşmemesi
 • Penis için kısmen sertleşmesi ancak yeterli sertliğe ulaşamaması
 • Peniste vajinaya girmeden hemen önce erekte sorununun meydana gelmesi
 • Vajinaya giriş anında sertleşme problemiyle karşılaşılması
 • Başlangıçta sertleşen penisin, belirli cinsel ilişki süresinin ardından tekrar yumuşaması ve küçülmesi

Yukarıdaki şekillerde ve farklı türlerde görülen sertleşme sorunu, cinsel ilişki performansına direkt olarak etki edebilmektedir. Öncelik olarak erkeklerin sonrasında ise partnerlerinin psikolojik sorunlar yaşamasına sebep olan bu rahatsızlık, genellikle çözülebilmektedir. Farklı tedavi yöntemleri ve uygulamalar ile sertleşme sorunu ortadan kaldırılabilmektedir.

Dr. Ömer Bircan Sertleşme Sorunu Kliniği Nerede?

Ömer Bircan Sertleşme Sorunu Kliniği İstanbul Güngören de yer almaktadır. Ömer Bircan Kliniğinde Erectil Disfonksiyon Sertleşme Sorunu tedavisi hizmeti verilmektedir.

Erkeklerde sertleşme sorunu geçici midir?

Erkeklerde yaşanan sertleşme sorunu, en yaygın neden olan atherosclerosa bağlı ise cinsel performansın kendiliğinden zamanla eski haline gelmesi olanaksızdır.  Atherosclerosa bağlı yaşanılan bir sertleşme sorunu beraberinde cinsel özgüven kaybı da yaratacağı için var olan atardamar darlığı nedeni ile azalan penil kan akımından daha da fazla kan akımının azalmasına yol açar. Bu moral bozukluğu – özgüven hasarı bir süre sonra azalmasıyla beraber kan akim hızında artış olacaktır , ancak bekleyerek penis atardamarlarındaki atheroscleros yok olamayacak ve ya azalmayagı gibi aksine daha da artacaktır. Bu yüzden 30 yaş altı kilolu olağan ve sigara kullanmayan erkeklerin yaşamış oldukları sertleşme sorununda daha büyük etken konsantrasyon eksikliği, yorgunluk ve  cinsel özgüven kaybı olabileceği için sertleşme sorunu geçici olabilir ve profesyonel bir tedavi almadan önce bir süre beklenilebilir.

Sertleşme sorunu tedavisi ne kadar sürer?

Sertleşme sorununda neden yaygın olarak görülen atheroscleros-atardamar daralması ise , rejeneratif tedavi yapılır ve gerek tedavi süreci gerekse de sonuçlarının gözlenmesi belirli bir süre gerektirir. Tedavi protokolü, seans sayısı ,sıklığı ve o kişiye yönelik uygulanması gerekli rutin tedavilerin tespiti, başta kişilerin yaşı olmak üzere atardamar daralma predispozan faktörlerinden hangilerine ne kadar süre maruz kaldığı ve mevcut cinsel performansına göre değişiklik gösterir.  Kliniğimizde tedavi süresi minimum 12 gün sürmektedir. Şehir dışı ve yurtdışından gelen hastalar için tercih ettiğimiz asgari bir tedavi süresidir 12 gun. Bulunduğumuz şehirde yaşayan ve zaman kısıtlaması olmayan hastalarda tedavi , seans sayısı aynı kalmakla birlikte seanslar arası süreyi kişilerin rejenerasyon hızlarına göre biraz daha artırarak daha  etkili sonuçlar almaktayız.

Sertleşme sorunu hangi doktora gidilir

Sertleşme sorununda yaygın görülen ana neden atheroscleros -atardamar daralmasidir. Atheroscleros un tedavisi ise dokuda oluşturulması gereken rejenerasyondur. Rejeneratif tıp uygulamaları hakkında eğitim almış ve ürogenital sistem hastalıkları hakkında deneyimli her hekim tarafından bu tedaviler yapılabilirse de erektil disfonksiyon hastalığı ve tedavisi konusunda deneyimli bir hekim tarafından tedavinin yapılması başarıyı artıracaktır .  Sertleşme sorununda mevcut tabloya atheroscleros dışı etkenler de eşlik ediyorsa ve ya şüphe uyandırıyorsa, ileri tahlil ve tetkikler yapılarak tedaviyi yapan doktor tarafından diğer branşlara konsulte edilmesi gerekebilir. Örneğin sıra dışı bir hormonal farklilikta endokrinoloji,  ağır psikoz varlığında psikiatri , Kardiyovaskuler hemodinamik bozukluklarda kardiyoloji, renal yetmezlik ve diğer metabolik bozukluklarda dahiliye, uretral ve ligaman hasarları gibi cerrahi durumlarda üroloji, Pelvik fraktur ve travmalarda beyin cerrahisi ve ya ortopedi gibi branşlardan konsültasyon istenebilir.

Sertleşme sorunu ilaçları işe yarar mı?

Sertleşme sorununda en sık görülen neden atheroscleros atar damar daralmasıdır. Atardamar duvarında bulunan düz kasları birkaç saatliğine gevşeterek kan akim hızının artmasına olanak sağlayan ilaç 5′ fosfodiesteraz inhibitörü ( PDE) grubu olarak adlandırılır. Sildenafil ( Viagra ,sildegra..) Tadalafil ( Cialis , hardcis, orcafil, lifta..) Verdanafil ( levitra) avanafil ( stendra) bu gruptaki ilaçlardandır.

Bu ilaçlar kalıcı olarak sertleşme sorunu tedavi etmese kullanımını takiben birkaç saat sonra kişide sertleşme miktarını artırabilir. Sık sürekli kullanımda tolerasyon oluşarak görülen etki azalır. Baş ağrısı, mavi görme, yüz ve göğüs bölgesinde kızarma gibi sıradan yan etkiler yanında antihipertansiflerden bazılarıyla kullanımlarında ölümcül boyutta hipotansiyon oluşturabilmektedir.

İlaç Kullanmak Sertleşme Sorununda Kalıcı Etki Yapar mı?

Sertleşme sorununun en yaygın nedeni olan atherosclerosun ilaçla tedavisi yoktur. Atardamar duvarında biriken calsifiye kolesterol birikimleri temizleyebilecek ilaç tedavisi yoktur. ancak buradaki düz kasları birkaç saatliğine gevşeterek geçici fayda sağlayabilen ilaçlar mevcuttur. PDE inhibitörü olarak adlandırılan ilaçlar sildenafil, Verdanafil, Tadalafil, udanafil ve avanafildir. Kalıcı bir etki oluşturmadıkları gibi sıkça kullanımları ile tolerasyon geliştirerek aynı dozda daha zayıf etki oluşturur. Talafil grubu ilaçların 5mg’lik dozunda iki üç ay süreyle kullanılması protokolü vardır. Ancak bu ilaçların var olan atherosclerotik plakların açılması ve ya yeni damar oluşması yönünde tek başına bir etkisi yoktur. Bu yüzden bu tedaviyi almış hastalar genellikle ilaç kullanımı sırasında sertleşmelerinin normal olduğunu ancak ilaç kullanımını bitirdikten sonra tekrar eski durumlarına döndükleri ve ya eskisinden daha zor durumda kaldıklarını ifade etmektedirler.

Gençlerde sertleşme sorunu olması normal mi?

Gençlerde sertleşme sorununun daha çok nedeni erkeğin karşısındaki bayan üzerine hakimiyet- dominans oluşturamamasına bağlıdır. Bunun da nedeni cinsel özgüvenin yeterince oluşmaması ve ya daha kırılgan olmasıdır. Pornografik görüntüler ve mastürbasyon alışkanlıkları olan kişilerde bu sıklık daha fazladır. Bununla birlikte sertleşme sorununun 30 yaş üstü kiailerde en sık nedeni atherosclerosdur. Ancak damar daralması olan atheroscleros sık olmasa da 30 yaş altı gençlerde de olabilmektedir. Kilolu kötü beslenen ve ya tip1 diyabet hastalığına sahip gençlerde atheroscleros sıklığı daha fazladır.

Sertleşme sorunu bitkisel tedavisi ile geçer mi?

Sertleşme sorununun en sık- yaygın nedeni atherosclerosdur.(atardamar daralması). Atardamar duvarında biriken madde de kolesteroldur. Bu biriken kolesterolün damar duvarından temizlenmesi gerekir. Damar duvarındaki kolesterol genellikle 30 yaşlardan sonra kalsiyum biriktirerek sert bir kıvama dönüşüp atherosclerotik plak adını alır. Kalsiyum tutumu öncesi ise atherom ismi  kullanılır. Atherom yapılar bazı bitkisel preparatlar ile azaltılabilir. Ancak 35-40 yaş üstü kişilerde görülen  atherosclerotik plaklar sadece bitkisel tedavi kullanılarak küçültülemez. Antiinflamatuar omegalar , plak çapını azaltır. Kan viskozitesini azaltabilen bitkisel preparatlar da sertleşme performansını artırabilir.

Sertleşme Sorunu Tedavisi Yaptıranların Yorumları

Sertleşme Sorunu

İsim: Y.D Yaş: 42
Tedavi: Sertleşme Sorunu 

Herkese Merhaba

Ben 42 yaşındayım.

Klasik olarak çok araştırdıktan sonra sertleşme bozukluğu sorunumu şuan bu notları yazdığım Ömer Hocamın kliniğinde sonlandırmış bulunuyorum.

Tereddütlerinizi bir kenara bırakın korkularınızı unutun hemen kendinizi Ömer Hocama teslim edin. Benim sertleşme sorunum, az sertleşme ve ilişki esnasında sertleşmenin kaybolması sorunlarım vardı. Zihinsel olarak ilişkiye girmek istiyordum fakat vücudum buna yanıt vermiyordu. Kırmızı ginseng,macunlar,Cialis herşey kullandım ama hepsi kısa süreli etki ediyordu.

Ömer Hocamın ekstra tedavi yöntemleriyle şimdi çok daha sağlıklı ve mutluyum. Ölümden başka herşeyin çaresi var. Tedavi olmaktan çekinmeyin. Bu işin ayıbı günahı yok.

Beni eski günlerime döndüren Ömer Hocama sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu sorunu yaşayan herkese sesleniyorum Bu yazıyı okuyan sen, Hemen tedaviye başla gecikme. Dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Hemen Ömer Hocama gelin, eski günlerinize dönün

Sertleşme Sorunu

İsim: A.O Yaş: 37
Tedavi: Sertleşme Sorunu ve Erken Boşalma

Merhabalar, 37 yaşındayım. Buraya gelmeden aklımda çok soru ve tereddütüm vardı. Hem sorularıma cevap buldum hem de istediğim sonucu aldım. Klasik ESWT tedavilerinin aksine birbirini tamamlayan bir tedavi türü uygulanması tedavinin ne kadar fayda sağlayacağını kanıtlıyor. Şuan geldiğim noktadan çok memnunum ve zamanla daha da faydalı sonuçlar vereceğinden eminim. Aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabildiğiniz sohbeti ve muhabbeti ile tedavi sürecindeki bilgilendirmesiyle kesinlikle tavsiye ediyorum. 6 ay sonra evleniyorum şuan kendime olan güvenim çok daha fazla ve korkularımdan kurtuldum. Tedavi sadece sertleşme sorunu olarak geldim ancak sertleşme sorunu ,erken boşalma gibi ek bir fayda sağladı.

İyi ki tereddüt etmemişim ve gelmişim. Bu işi bu şekilde yapan tek yer diyebilirim. Sadece ESWT ile değil hocamızın uyguladığı ek iyileştirme ve işlemelerle mükemmel sonuç alabildim.

İyi ki geldim, iyi ki Ömer Hocamla tanıştım. Emekleriniz,sohbetiniz ve güler yüzünüzle sizi hatırlayacağım. İYİ Kİ VARSINIZ ÖMER HOCAM.

Sertleşme Sorunu

İsim: M.O.Ç Yaş: 58
Tedavi: Sertleşme Sorunu 

İki yıldır uğraşıyorum.. 3 profesör, 3 uzman doktora gittim. Tetkikler yapılıyor ve sonuçlarda bana bir şeyin yok diyorlar. Anlatamıyorum derdimi, var bende bir sıkıntı cialis verip gönderiyorlar. Sonuç yine aynı. Psikolojim bozuldu, en son araştırdım ve Sn. Dr. Ömer Bircan hocamda karar kıldım. İyi ki kılmışım, işini seven, işine aşık bir hocamız ve tedaviye başladım. 12 seanslık tedavimin ardından sağlığıma kavuştum ve çok mutluyum. Hem sağlığıma kavuştuğum için,hem de çok değerli İşini severek yapan Ömer hocamı tanıdığım için. Teşekkürler kıymetli hocam.

Sertleşme Sorunu

İsim: M.Y. Yaş: 28
Tedavi: Sertleşme Sorunu 

Sevgili Dr. Ömer Hocam

Size tedaviye gelmeden önce başka bir yerde ESWT tedavisi gördüm. Faydası olmadı.  Size gelirken de faydası olacak mı diye tereddüt ederek geldim. Tedavi süresi boyunca ilgi ve alakanız, her soruya sıkılmadan cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Seansların faydasını da çok şükür gördüm. Her şey için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınız da başarılar dilerim.

Sertleşme Sorunu

İsim: F.O Yaş: 37
Tedavi: Sertleşme Sorunu 

Dr Ömer Bircan hocama çok teşekkür ederim. Uzun zamandır yaşadığım sertleşme ve sertliği koruma sorunumu daha önce gidip tedavi olduğum çok ünlü doktorlardan sonuç alamadığımdan dolayı psikolojik olarakta tükenmiş durumda idim. Kendisi ile tanıştığımda gayet net, kendinden emin ve ne yapabileceğini tane tane anlatarak bu sıkıntının tedavi olabileceğine ikna etti beni. Uyguladığı 12 seanslık program sonucu tüm sorunlardan kurtuldum.

Kendisi işini çok iyi yapan bir hoca.

Tekrar teşekkür ederim

Saygılarımla

Diğer hasta yorumlarımızı okumak için buraya tıklayın

max_num_pages); } ?>
sertleşme sorunu iletişim