Ereksiyon Boz. Tedavisi

1 – Şok Dalga Nedir?

2 – PRP – pShot Tedavisi Nedir ?

3 – Tıpta Kök Hücre (Stemcell) Tedavisi

4- Testosteron Hormon Replasmanı Nedir?

5 – Penil Regeneratif Tedaviler

6 – Tüm Vücut Regeneratif Tedaviler

7 – Akupunktur Psikoterapi Nedir?

 

 

1 – Şok Dalga Nedir?

ESWT Tedavisi (Şok Dalga) ismini Ektracorporeal Shock Wave Therapy kelimelerinin baş harflerinden alır. Ektracorporeal, bu uygulamanın vücut dışından yapıldığını belirtir. Vücut içinden yapılan şok dalga uygulamaları da vardır. İntravasculer lithothripsy gibi.

Shock wave (şok dalga) ise  özellikli bir yüksek basınç dalgasıdir. Kısa sürede (nano saniyelerde) yüksek basınçlara ulaşan itmeyi, çekme negatif basıncının takip etmesiyle şok dalga oluşur. Bir sesi oluşturan ilk vuruşun hızı saniyede 300 metreyi aşarsa şok dalga ortaya çıkar. Electrohydrolic, Piezoelectric ve Electromagnetic olarak üç farklı sistem ile şok dalga üretilebilir. Üretilen şok basınç dalgaların çeşitli yöntemlerle üst üste bindirilmesiyle  belirli mesafelerde daha yüksek basınçlar oluşturulur ki buna focus – odaklama denilir.

Şok dalgaları ile meydana gelen ses basınç dalgalarının tıpta ilk kullanımı; 1980 yıllarında böbrek taşı kırma amaçlıdır. Bu bölgeye odaklanarak yapılan atışlar ile böbrek kaliksleri içindeki mineral içeren taşların kırılması sağlanır. Ancak organik yapıdaki sistin taşlarına etkisi olmadığı gibi yine organik yapıdaki böbrek ve yakın damar sisteminde herhangi bir zarar oluşturmamaktadır. Bu yüzden şok dalgalarının sağlıklı dokulara herhangi bir yan etkisi yoktur ve çevre dokularda zararli etki oluşturmaz.

Takip eden yıllarda şok dalga tedavisi ortopedi – fizik tedavi alanında tendinit bursit miyozit tedavilerinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yine 2000’li yılların başında estetikte selülit tedavisinde çok başarılı sonuçlar verdiği görülerek tedavi programlarına girmiştir. Bu alanlarda hala daha da geliştirilerek kullanılmaya devam edilmektedir. Şok dalga tedavisi Sertleşme Sorunu çözümü için de kullanılmaktadır.
Şok Dalga

Sertleşme Sorununda Şok Dalga Tedavisi

2010 yıllarında şok dalgaları ilk kez atardamarlardaki daralmalara neden olan atherosclerotic plakları kırma yoluyla açması ve yeni kollateral denilen damarlar oluşturmasından dolayı kalp coroner arterlerine uygulanmaya başlanarak doku kanlanmasını arttırma amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu yıllarda peniste sertleşme sorunu yapan en sık neden olan atherosclerotic plakları, açma ve çevre dokuda yeni damar oluşumunu başlatıcı faktör olarak kullanılmaya başlanmıştır.

ESWT – Şok Dalga Tedavisi Sertleşme Sorununda Nasıl Etki Gösterir?

Ultrasonik ses dalgaları penis dokusundaki daralan damarların açılmasına yardımcı olmanın yanı sıra; yeni damar oluşumuna da tetiklemektedir. Böylece penil cavernoz sinuslara daha hızlı ulaşan kan akımı penisin ereksiyonu daha az bir cinsel uyaranla başlatıp daha uzun süre muhafaza etmesini sağlamış olur.

Daralmış ateroskorotik damarların (Kalsiyum Tortularının) kırılması ile vücudun bu plakların temizlenmesine olanak sağlanmaktadır. Buna revasculerizasyon denilir. (Şok Dalgaları Kalsifiye fibroblastlari parçalar ve mast hücre aktivasyonunu artırarak atherosclerotik plak içerisindeki kronik inflamasyonu azaltıp  lenfatik aktivasyonu artırma yoluyla frakte plakların temizlenmesine yardımcı olur. Şok dalgalarının yapmış olduğu bu etki sayesinde, beraberinde yapılması gereken bir grup özel uygulama ile IPP -Indutio Penis plastica- Peyroni hastalığı denilen penis subtunikal kalsifikasyonuna bağlı eğrilikleri tedavisinde de başarılı sonuçlar alınmaktadır.)

Şok dalgaları penis cavernoz cisminde yeni damar oluşumunu da artırır. Buna da neovasculerizasyon denilir. (Penil dokudaki capillerde yaptığı mikrofraksiyonlarla angiogenezis denilen damar oluşumunu başlatıcı eNOS, VEGF, BMP ve PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) gibi peptitlerin salınımını artırır. Ayrıca yine şok dalgalarının dokuda prokollagen sentezini artırdığı ispatlanmıştır. Atardamalarin özellikle media ve adventisia katlarında yoğun olarak kollajen yapıları mevcuttur. Kollajen sentezini artırarak da hem incelmiş arterlerin tekrar büyümesini hem de yeni atardamarların gelişiminin hızlanmasını sağlar. Ayrıca şok dalgalarının kollejen üretiminin artışı diğer rejeneratif uygulamar ile yoğun olarak desteklenmesiyle venöz kaçış hastalarına da fayda sağlayabilmektedir. Cavernoz sinusleri oluşturan trabekuller içerisinde ve devamında bulunan subtunikal venöz pleksus da yüksek oranda kollejen fibrillerden oluşmaktadır. Buradaki kollojen restorasyonu sağlanması ile venöz kaçış vakalarının önemli bir kısmında kliniğimizde başarılı sonuçlar alınmaktadır)

1. Jenerasyon Şok Dalga Cihazları

Sertleşme sorunu çözümü için ilk yıllarda kullandığımız cihaz sistemi Acustik (Sonik) Dalga Tedavisiydi (AWT-Acustic Wave Therapy). Bu birinci jenerasyon tedavi cihazları; aslında gerçek anlamda bir şok dalga üreten cihazlar değildi. Radyal Wave Therapy – RWT de denilen bu cihazlarla yapılan tedavilerdeki başarı orani gerçek şok dalga üreten cihazlara oranla oldukça düşüktur. Son yıllarda yapılan araştırmalarda sertleşme sorunu tedavisindeki katkısının pleseboya yakın olduğu gösterilmiştir. Tabanca şeklindeki bu cihazların içerisindeki bir metalin uç kısımdaki tetiğe vurarak oluşturulan akustik dalgalardır.

ESWT Tedavisi

1. Jenerasyon Radial Akustik Dalga Tedavisi

şok dalga

1. Jenerasyon Radial Akustik Dalga Tedavisi

2. Jenerasyon Şok Dalga Cihazları

Gerçek şok dalga üreten cihazlar electrohydrolic, electromagnetic ve piezoelectric sistemler ile şok dalga üreten mekanizmalardır. Bu sisteme sahip cihazlar da ikinci jenerasyon cihazlar olarak adlandırılmaktadır. Bu cihazlarda ayrıca oluşturulan fokuslama sistemi ile cildin altında bir zonda tüm enerji yoğunlaştırılır. Bu sistemin birinci jenerasyon cihazlara üstünlüğü oldukça yüksektir.

şok dalga

2. Jenerasyon Şok Dalga Cihazı

Penise Şok Dalga Tedavisi Nasıl Yapılır?

Şok dalga tedavisinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Penis bölgesinde uygulanması yaklaşık 30 dakika süren bir işlemdir. Uygulama penise ultrason jeli ile cihaz başlığının temas ettirilerek atış yapması şeklindedir.

Deneyimli bir hekim tarafından doğru anatomik bölgeye, doğru açı ve yeterli basınç oluşturarak yapılan çalışma etkili olmaktadır.

Şok Dalga Tedavisi Sertleşme Sorununda Etkili midir?

Burada bilinmesi gereken en önemli nokta ise sertleşme sorunu tedavisinin sadece bir ESWT Tedavisişok dalga tedavisine indirgenmemesi gereğidir. Yapılan araştırmalarda gerçek bir şok dalga cihazı ile, bir doktor tarafından yeterli sayıda yapılan seanslarda bile ortalama %25lik ilerleme gösterilmiştir. Bu düzeyde bir ilerleme genellikle hastaların beklentilerinin çok altında kalacaktır. Sertleşme sorunu tedavisi; içerisinde eswt tedavisişok dalga tedavisinin de  bulunduğu bir grup rejeneratif tedavi uygulamaları olmalıdır ve bu uygulamalar ile başarı oranı oldukça yüksektir.

2 – PRP – pShot Tedavisi Nedir ?

PRP tedavisi, 2004 yılından beri özellikle ortopedi ve estetik sektöründe kullanılan bir tedavi yöntemidir. Son 10 yılda Androloji alanında penis uygulamaları ile Priapismus Shot Pshot adını almıştır. PRP uygulaması,uygulandığı doku hücrelerinde restorasyan(onarım),rejenerasyon (yenileme),hipertrofi(büyüme) ve hiperplazi(hücre sayı artışı) özelliği olan bir çeşit otohemoterapi yöntemidir. Dokularımızın kendini iyileştirme yeteneğine yardımcı, tamamen kendi kanımızdaki hücrelerle yapılan bir destek terapidir.. Ancak PRP’yi tek başına bir doku iyileşme tedavisi olarak görmekten ziyade, iyileşme tedavisi yapılmak istenen dokuya uygulanan bir grup rejeneratif uygulamadan biri olarak kabul etmek daha doğrudur. Tek başına uygulanması ile ortaya çıkabilecek rejeneratif etki çok daha sınırlı ve yetersiz olabilecekken, bir grup uygulamaya ilave olarak yapıldığında aditif olarak sonucu oldukça etkilemektedir. Yani PRPyi bir tedavi yerine terapi(uygulama) çeşidi olarak kabul etmek daha doğrudur.

Pshot
Pshot

PRP – pShot Tedavisi Nasıl yapılmaktadır ?

PRP – Platelet Rich Plazma (Trombositten Zengin Plazma) adı verilen uygulamada;

 • kişiden yaklaşık 10cc kan alınır. Çeşitli PRP yöntemlerine göre alınan kan miktarı 5cc ila 50cc arasında değişmektedir.
 • Alınan kan, PRP için özel üretilmiş tüplerin içerisine konulur. Regen, Magellan..
 • Santrifüj cihazına alınarak belirli süre çevrilir. PRP yöntemine göre 15 ila 45 dk sürebilmektedir
 • İçerisinde trombosit hücrelerinin bol bulunduğu bir sıvı elde edilir.(plazma) Bu trombositten zengin plazma kullanılan PRP yöntemine göre çeşitli aktivatörlerle karıştırılır.
 • Aktif hale gelmiş Plateletler, lokal anesteziklerle uyuşma sağlanmış penis dokusuna ince iğnelerle enjekte edilir.

Penis uyuşturulduğu için ağrısız ve ya minimal ağrılı bir işlemdir. Deneyimli bir hekim tarafından yapılırsa güvenli bir yöntemdir. İşlem sonrasında ciltte peteşi ve ya küçük ekimoz (morluk) oluşabilir, kendiliğinden bir hafta içerisinde geçecektir.

Bütün Pshot PRP Tedavileri Aynı Etkinlikte Midir?

 • Burada önemli noktaların başında, kandaki trombositleri ayrıştırıp yoğunlaştıran kan tüplerinin ayrıştırma-yoğunlaştırma kapasitesi farklı olmasıdır. Bundan dolayı farklı teknolojilerle üretilmiş bir çok kan tüpünün farklı oranlarda yoğunlaştırma kapasiteleri vardır. Gerçek bir PRP uygulamasından bahsedebilmek için, elde edilen plazmanın milimetre küpte 500 bin ile 1 milyon arası trombosit sayısını oluşturması beklenmektedir. Ancak yaygın kullanılan bir çok marka PRP tüpleri bu konsanrasyonda trombosit oluşturmamaktadır. Kabaca bir hesapla milimetre küpte 50 bin trombosit oluşturabilen bir PRP tüpüyle yapılan Pshot tedavisi; 10 kez tekrarlanırsa, milimetre küpte 500 bin üzeri trombosit konsantrasyonu oluşturabilen tüple yapılmış 1 seans Pshot tedavisi kadar etkin olduğu teorikte söylenebilir.. Bu yüzden Pshot tedavisinde kullanılan kan tüpünün özelliği önemli olmaktadır. Regen, Magellan PRP yöntemleri FDA onayı almış güvenilir markalardandır
 • Yine Pshot tedavisinde önemli diğer nokta ise elde edilen PRP’nin,doğru aktivatörler ile dokuya enjekte edilmeden önce aktifleştirmesidir. .

Sertleşme sorunu tedavisi için kullanılan PRP tedavisi; bütün bu tekniklere dikkat edilmesine rağmen tek başına bir tedavi metodu olarak kullanılması; erektil disfonksiyonda beklenilen başarının bir hayli altında kalmaktadır. Bu tedavi metodu ancak diğer tedavi metotları ile birlikte kullanıldığı zaman sertleşme sorunu tedavisine anlamlı bir katkısı olacaktır.

PRP – pShot Tedavisi Sertleşme sorununda Nasıl  fayda eder?

PRP-Pshot ta bulunan trombosit hucreleri İçerisindeki Büyüme Hormonları (PDGF- Platelet Derivated Growth Factor, TGF-Transforming Growth Factor, FGF-fibroblast Growth Factor, VEGF-Vasculer Endotelial Growth Factor,EGF-Epidermal Growth Factor,İGF-İnsulin Like Growth Factor); peptit ve stokinler (İL4,İL8,İL13,İL17,TNFa,İFNa-proinflamatuar cytokins) enjekte edildikleri dokularda büyümeye ve iyileşmeye sürecini hızlandırarak fayda göstermektedir.  Trombosit hücrelerinin bu özelliklerinden yararlanılarak; 2005 yıllarından itibaren penis dokusuna enjekte edilmeye başlanmıştır. Yapılan birçok bilimsel çalışma ile de penil cavernoz dokuda yeni damar oluşumunu artırdığı gösterilmiştir. Angiogenez veya neovasculerizasyon olarak adlandırılmakta olan bu yeni damar oluşumlarının; penil kan akımını artırarak     arteriel yetmezliğe bağlı sertleşme sorununda fayda sağlayan bir özelliği olduğu ortaya çımkır. Yine cavernözal yetmezlik nedenli venöz kaçışa bağlı sertleşme sorununda kollagenizasyonu artırarak fayda gösterir

PRP Tedavisinin Faydaları Nelerdir

PRP Tedavisi diğer rejeneratif tıp uygulamaları ile yapıldığında arteriel yetmezliğe bağlı sertleşme sorununda oldukça faydalıdır. Yine kavernozal yetmezliğe bağlı sertleşme sorununda faydalı olduğu söylenebilir.. Peniste yeni damar,kollajen ve düzkas oluşumlarına bağlı hacim artışı da olacağı için penisin büyümesinde de faydalıdır. Ayrıca IPP(Peyroni) hastalığında da beraberinde yapılan diğer uygulamalara katkı sağladığı gösterilmiştir.Tüm bu endikasyonlara rağmen unutulmaması gereken PRPnin tek başına birkaç seans uygulanması bu hastalıkların tedavisi için tekbaşına yeterli olmayacaktır. Bu hastalıklarda yapılacak bir grup  rejeneratif uygulamanın bir parçası olarak yapılan PRP uygulaması ,ana tedavi için etkili fayda sağlayacaktır

P-Shot Tedavi kaç seans ve nekadar aralıklarla yapılmalıdır?

P-shot tedavisinin kaç seans yapılacağı,kişideki sertleşme sorununun nedenine,boyutuna ve beraberinde hangi rejeneratif uygulamaların yapılacağına bağlıolarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca yapılan diğer uygulamalar gibi Pshot uygulama sayısı da kişinin yaşı ve metabolik-anabolik durumuna değişiklik gösterecektir. Hafif,orta,ileri ve ağır arteriel yetersizliğe bağlı sertleşme sorunlarında pshot uygulama seans sayıları farklı olmalıdır. Yine orta yaş kişilere uygulanan pshot seans sıklığı ile ileri yaş grubuna uygulanacak seans sayı ve sıklığı farklı olmalıdır. Diyabet,renal yetmezlik ve ya immun yetersizliği olan kişilerde pshot uygulama seans sayıları daha fazla olmalıdır.

Bütün Pshot PRP Tedavileri Aynı Etkinlikte Midir?

 • Burada önemli noktalardan başında, kandaki trombositleri ayrıştırıp yoğunlaştıran kan tüplerinin ayrıştırma-yoğunlaştırma kapasitesi olmaktadır. Bundan dolayı farklı teknolojilerle üretilmiş bir çok kan tüpünün farklı oranlarda yoğunlaştırma kapasitesinin olmasıdır. Gerçek bir PRP oluşturan kan tüpünün milimetre küpte 500 bin ile 1 milyon arası trambosit sayısını oluşturması beklenmektedir. Ancak yaygın kullanılan bir çok marka PRP tüpleri bu konsanrasyonda trombosit oluşturmamaktadır. Kabaca bir hesapla milimetre küpte 50 bin trombosit oluşturabilen bir PRP tüpüyle yapılan Pshot tedavisi; 10 kez tekrarlanırsa, milimetre küpte 500 bin üzeri trombosit konsantrasyonu oluşturabilen tüple yapılmış 1 seans Pshot tedavisi kadar etkindir. Bu yüzden Pshot tedavisinde kullanılan kan tüpünün özelliği önemli olmaktadır.
 • Yine Pshot tedavisinde önemli diğer nokta ise elde edilen PRP’nin doğru aktivatörler ile dokuya enjekte edilmeden önce aktifleştirmesi olmaktadır.

Sertleşme sorunu tedavisi için kullanılan PRP tedavisi; bütün bu tekniklere dikkat edilmesine rağmen tek başına bir tedavi metodu olarak kullanılması; erektil disfonksiyonda beklenilen başarının bir hayli altında kalmaktadır. Bu tedavi metodu ancak diğer tedavi metotları ile birlikte kullanıldığı zaman sertleşme sorunu tedavisine anlamlı bir katkısı olacaktır.

Pshot PRP Tedavisi Nasıl Yapılır?

İşlem, kişiden kan alımından itibaren yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Penis cildi lokal anesteziklerle uyuşturulmaktadır. Bu nedenle herhangi bir ağrı hissedilmeyecektir. Deneyimli bir hekim tarafından yapılan uygulamanın herhangi ciddi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

3 – Tıpta Kök Hücre (Stemcell) Tedavisi

Kök hücre (Stemcell) tedavisi insanlar üzerinde  2000’li yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Stemcell (kök hücre)ler multi potent hücrelere denilmektedir. Yani verildiği dokulardaki hücrelere dönüşebilen, o dokudaki hücrelere benzer fizyolojik ve morfolojik özellikler taşımaya başlayan hücreler olmaktadır. Bu durumun keşfedilmesiyle birlikte, vücutta yoğun bir şekilde bulunduğu kordon (plesenta) yapıları depolanmaya başlanmıştır. Kordon bankası adı verilen merkezler tarafından kişilerin talepleri doğrultusunda, doğum sırasında ortaya çıkan kordonun bir bölümü bu bankalarda -196 °C’de saklanmaktadır. Amaç kişilerin yaşamlarının ileriki dönemlerinde vücutlarında hasar gören dokular için kullanılması amacıyla rezerve edilmesidir.

Kemik iliğinde de bulunan bu kök hücreler; çeşitli degeneratif hastalıkların tedavilerinde kullanılmaya devam edilmiştir.

Araştırmalar neticesinde multipotent bu kök hücrelerin yağ dokusunda da yaygın bir şekilde varlığı keşfedildi. Yağ dokusundaki kök hücre yoğunluğunun kemik iliğinden 1000 kat daha zengin olması tedaviler için elde edilmesini daha da kolaylaştırdığı için; degeneratif hastalık tedavilerinde daha da sık kullanılmaya başlanmıştır.

Penil Kök Hücre (Stemcell)
Penil Kök Hücre (Stemcell)

Penil Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Yağ bölgelerden alınan Lipoid dokuların içindeki kök hücrelerin ayrıştırarak penis cavernos dokularına enjekte edilmesi yöntemidir. Bu yöntem ile sertleşme sorununa neden olan diyabetik nöropati ve radikal prostektomi; gibi ileri derecede vasküler ve nöronal dejenerasyon oluşmuş hastalarda başarılı sonuçlar alınmıştır. (Kan şekeri kontrol edilmemiş diyabet hastaları ve prostat bezi alınmış hastalar da ileri derece damarsal ve sinirsel hasarlar oluşmaktadır.) Bunun yanı sıra önemli bir yan etki gözlenmemektedir.

Penil Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gerekli olan lipoid (yağ) dokusu, karın bölgesinden lokal anestezi altında liposuction yöntemiyle alınmaktadır. Tekniğin uygulandığı hastalarda sonuçlar yaklaşık 6 ay sonra ortaya çıkmaktadır. Yalnızca bu teknik uygulanan sertleşme sorunu hastalarında başarı oranı; IIEF skorlamasına göre ortalama 6-7 puan artış düzeyinde olmaktadır. (IIEF-International Index of Erectile Dysfunction) skorlamasında normal bir erkeğin aldığı skor 25’tir. Ancak sertleşme sorunu tedavisinde diğer regeneratif yöntemlerde olduğu gibi, bu yöntemin tek başına kullanılmasının yanı sıra; diğer tedavi metotları ile birlikte kullanılması başarı oranını çok daha arttırmaktadır. Çünkü bu yöntemlerin penil dokuya sağladığı farklı yararların aditif etkisi; tek başına uygulamalarının toplamından daha fazla olmaktadır. Bunu yüzeysel olarak örnekleyerek açıklamak gerekirse; tek başına uygulanan ozon tedavisinin sertleşme sorununa pozitif etkisi IIEF skorlamasına göre yaklaşık 3 ise; kök hücre ve ozon tedavisinin birlikte uygulanması ile IIEF skor başarı oranı 6+3’ten çok daha fazla olmaktadır. Çünkü bu yöntemlerin sertleşme sorununda dokusal yararları birbirlerini tamamlamaktadır.

4- Testosteron Hormon Replasmanı Nedir?

Sertleşmeme sorunu nedenlerinden biri de hipogonadism denilen testislerden yeterli miktarda testosteron hormonunun sentezlenememesidir. Testosteronun penil sertleşmeye etkisi, libido (cinsel istek) yönünden ve dolaylıdır. Yani testosteron seviyesi ile sertleşme miktarı doğrudan ilgili olmayarak cinsel istek üzerinden ikincil bir etkisi söz konusudur. Ancak yapılan son dönem bilimsel çalışmalarda testosteronun libido etkisinin yanında; vücut için genel olarak bir çok anabolik reaksiyonda rolü olduğunu göstermiştir. Bu yüzden son dönemlerde belirli yaşlardan sonra azalan kan testosteron seviyelerinin normal aralıklarda tutulması amaçlı dışarıdan vücuda verilmesi daha da yaygınlaşmıştır. Ve bu tedaviye Testosteron Hormon Replasman Tedavisi denilmektedir.

 

sertleşme sorunu

Tedavi

Genellikle 60’lı yaşlardan sonra andropoza bağlı olarak testüküler androjenik hormonların kan düzeyleri azalır. Kimi zaman ise çok daha genç yaşlarda stres, depresyon gibi bir takım negatif emosyonel durumlara bağlı geçici olarak bu hormonların seviyelerinde azalmalar; üretiminde duraklamalar meydana gelir. Her iki durumda da verilen depo androjenik hormonlar ile; eksiklik yerine konularak hormonal nedene bağlı sertleşmeme sorunu tedavi edilmeye çalışılır. Eksikliğinin yerine konularak tedavi edilmesi kadar önemli bir başka konu ise; fazlalığında da yine sertleşme sorunu üzerinde olumsuz  etkisi olacağıdır. Özellikle sporcular tarafından anabolizan etkisinden yararlanarak kas yapımını arttırmak amaçlı; yüksek dozda vücuda enjekte edilmesi de maalesef yaygındır. Diurnal bir ritimle salgılanan bu hormonun vücuda fazladan verilmesi de doğal yollar ile sentezlenmesini sağlar. Mekanizmalar üzerinde baskı ile remisyonlar oluşturabilmektedir. Kimi zaman bu hormonal aksı geriye gelmemek üzere bozabilmektedir. Bu yüzden testosteronun kullanımı sadece eksilen kadarını yerine koymak prensibiyle olmalıdır. Bunun için de kişiden öncelikle laboratuvar kan tetkikleriyle hormon değerlerinin saptanması ve kontrollü olarak verilmesi gerekmektedir.

Testosteron Hormon Replasmanı Nasıl Yapılır?

Oral (ağızdan alınan) preparatlar veya jeller de olmasına rağmen intra musculer – kas içi uygulanan depo flakonlar 3 aylık ve 6 aylık tedavi sağladığı için hasta kullanımı açısından daha kolaydır.

Doğal olarak da vücut testosteronunu arttırmak mümkündür. Ağır kaldırmalı sporlar yapanların vücut testosteron seviyelerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca arginin ve tribulus terretis içeren fitoterapotik desteklerin kan testosteron seviyelerini arttırmaktadır. Bu şekilde sertleşme sorunu tedavisinde faydalı olabilmektedir.

5 – Penil Regeneratif Tedaviler

Penil Ozon

Penil regeneratif tedaviler; sertleşme sorunu tedavisi kapsamında penise uygulanan çeşitli tedavi yöntemleridir. Bu tedavi yöntemlerinden biri olan penil ozon tedavisinde sertleşme sorunu; çözümü olarak penise yapılan lokal Ozon enjeksiyonu ile penis dokusunda kanlanma artışı ve angiogenez (yeni damar oluşumu) nedeniyle gereken oksijen replasmanı sağlanmaktadır.

Penise uygulanan doğru bir ESWT işlemi sonrası dokuda hızlı bir yapılanma süreci başlar. Yeni damarlanma oluşumu için gereken en önemli maddelerin başında Oksijen gelmektedir. Ozon gazı 3 atomlu Oksijen’dir. Dokuya verilince O3 (Ozon) – O2 (Oksijen) + O Süperoksit’e dönüşür. Böylece doku için gereken Oksijen direk karşılanmış olmaktadır. Ayrıca metabolizmanın attığı penil dokudaki toksik metabolitlerin; uzaklaştırılıp yapısal elemanların dokuya iletilebilmesi için de peniste perfüzyon (kanlanma) artışı gerekmektedir.

Dokuya yapılan Ozon enjeksiyon sonrası ortaya çıkan O Süperoksit radikali ve penil dokunun kanlanma artışını sağlamaktadır.

İşlem ağrısız ve deneyimli bir hekim tarafından yapılmasıyla güvenli olmaktadır. Önemli herhangi bir yan etkisi bulunmaz.

Penil Kupa (Pompa)

Penil regeneratif tedaviler ‘den bir diğeri de sertleşme sorunu için kullanılan, penise kan akışını arttıran mekanik bir yöntemdir. Penis kanlanma artışı penil dokularda rejenerasyon için gereken ham maddeleri sağlamak ve metabolitleri uzaklaştırmak için önemli bir yardımcı faktördür.

Modern tıp tarafından da penis için uzun yıllardır kullanılan kupa tedavi (penil pompa); bu belirttiğimiz kalıcı etkilerden farklı olarak, anlık olarak penise kan akışını sağlamak ve sonrasında penis köküne takılan ring (elastik halka) ile kan çıkımının azaltılması sonucu ereksiyon (penil sertlik); sağlamak amaçlı kullanılmaktadır. Ancak tedavilerimizde kullandığımız penil kupa, bu geçici sertlik oluşturma dışında tedavi amaçlı kalıcı etki için kullanılmaktadır.

Penil Regeneratif Tedaviler
Penil Regeneratif Tedaviler

Penil Hirudoterapi (Tıbbi Sülük)

Tıbbi sülükler; yanlış bilinenin aksine kirli kanı emme görevinden farklı olarak; sülüğün emmeye çalıştığı sırada haznesinde bulunan yaklaşık 100 çeşit enzimi doku içerisine enjekte etmesidir. Bu enzimlerin içinde yaklaşık 20 kadarı kan sulandırıcılardır. Regeneratif peptitler ve çok sayıda Antioksidan bileşikler de içermektedir. Bu da yeniden yapılanmakta olan penis dokusuna (penil rejenerasyon); gereken metabolitleri sağlamada önemli bir yardımcı faktördür.

Penil Mezoterapi

Başta penisin yeni doku oluşturması (penil rejenerasyon) için gereken esansiyel maddeler (esansiyel aminoasit-peptit, eser element-mineral ve vitaminler) için yapılmaktadır. Ayrıca dokuda artmış olan metabolizma sonucu oluşan metabolitlerin; uzaklaşması için perfüzyonu sağlayan mezoterapik maddelerin penil dermis bölgesine yapılan enjeksiyonlar ile sağlanması durumudur.

6 – Tüm Vücut Regeneratif Tedaviler

Sertleşme Sorununun Çözüm Yöntemi Regeneratif – Gençleşme Tedavileri

Sertleşme sorunu nedenlerinden en sık nedeni olarak bilinen arteriel yetmezliktir. Genellikle atardamarlarda oluşan darlığa bağlı gelişir. Darlık Diyabet (Şeker) Hastalığı, fazla kilo, Hiperlipidemi, Hipertansiyon ve sigara kullanımıyla daha da artsa da buna neden olan en önemli etkenlerin başında ileri yaş gelir.

Sertleşme sorunu sebebiyle darlık tedavisi yaptığımız hastalar genellikle 40 yaş üstü bireylerdir. Darlık tedavisinde kullandığımız Acustic Supersonic dalgalar ile penil dokuda mikro hasarlamalar yaparız ve ardından vücudun bu hasarları yeni damar oluşturarak iyileştirmesini bekleriz. İşte tam burada, ileri yaşa bağlı olarak vücudun yeni damar oluşturma kapasitesi her geçen yaş ile birlikte azalır. Bu iyileştirme kapasitesinin arttırılması genel sertleşme sorununun çözülmesi tedavimizden aldığımız başarıyı oldukça etkilemektedir.

sertleşme sorunu

sertleşme sorunu

Regeneratif – Gençleşme Tedavi Yöntemleri

 1. Ozon Tedavisi: Kişiden aldığımız yaklaşık 100 cc kan özel steril sitratlı cam şişelerde Ozon gazı ile birleştirilip tekrar kişiye geri verilmesidir. Yaklaşık 10 seans gün aşırı yapılır. Doku düzeyindeki oksijen miktarı 10 misli artarak vücudumuzdaki dokularda regenerasyon etkisi çokça artar.
 2. Kupa Terapi (Hacamat): Hacamat ile ilgili tarihte ilk yazılar M.Ö. 3000 yıllarında Ebers Papirus’ta bulunan hacamat ve faydaları ile ilgili kitabedir. Hipokrat ve Galen tarafından da hacamatın sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Kupa terapide cilt altı biriken toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, vücudun tümünde regeneratif işlemleri başlatıcı bir etkisi vardır. Ayrıca mihem çizgileri sonrası vücutta artan NO kanın tüm dokulara ulaşımını arttırır. Daha önce hiç kupa terapi yaptırmamış kişiler 1’er hafta arayla yaptırabilirler.
 3. Hirudoterapi: Tarihte sülük ile tıbbi tedaviler ilk olarak M.Ö. 1500 yıllarında Babil hekimlerine dayanır. Hipokrat, Galen ve İbni Sina’nın da tedavilerinde tıbbi sülüğü sık sık kullandıkları bilinmektedir. Tıbbi sülük çeşitleri Hirudomedicinalis, Hirudooryantalis ve Hirudoverbana’dır. Aspirinin kullanımı 50 yaş üstü erkeklerde hayatta kalınımı arttırdığı ispatlanmıştır. Hirudoterapi de Aspirin gibi kan sulandırıcı etki vermektedir. Böylece dokulara daha fazla Oksijen, mineral ve vitaminler ulaşmakta bu da regenerasyona yardımcı olmaktadır.
 4. Mezoterapi: Vitamin destekleri vücutta yapım için eksik olan ara maddenin vücuda geri verilmesi regeneratif etki yapılmasını destekler.
  Sertleşme Sorunu

  7 – Akupunktur Psikoterapi Nedir?

  Sertleşme sorunu nedenleri psikojenik duygu durum bozuklukları; akupunktur ile birlikte yapılan psikoterapiler ile çok daha başarılı tedavi edilebilmektedir. Vücudumuzda psikolojik durumumuza yön veren birçok hormon bulunmaktadır. Örneğin kortizon hormon miktarımız yüksekken gereksiz ve nedensiz kaygı hissedebiliriz. Aynı şekilde serotonin hormonumuz düşük seviyede olduğu durumlarda yine nedensiz olarak hüzünlü hissedebiliriz. Bu yüzden tüm hormonlarımızı balans edip normal seviyelerine getiren akupunktur ile birlikte yapılan psikoterapiler çok daha başarılı sonuçlar vermektedir.

  sertleşme sorunu

  Ruhsal Dünyamız ve Sertleşme Sorunu

  Sertleşme sorununa neden olan penil kan akımını azaltan nedenlerden önemli bir diğeri; kişinin içerisinde bulunduğu negatif emosyonel duygu durumudur. Neden olarak kimi zaman ekonomik durum veya statü kaybı-kaybetme kaygılarının yoğun olduğu bir dönemin depresif etkisi olabilmektedir. Kimi zaman da sevgisel eksiklik hislerinin verdiği güvensizlik duyguları olabilmektedir.

  Bazen de bu negatif emosyonel durum sadece cinsel hayatımızda yaşadığımız izole bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu durumun nedeni ise genellikle geçmişte cinsellikle ilgili yaşamış olumsuz bir deneyim ile ilgili olabildiği gibi; cinsel mit adı verilen, cinsellikle ilgili yanlış bilgi ve düşünce kalıpları geliştirmiş olabilmemizdir.

  Kimi zaman da sertleşme sorunu yaşayan bazı bireylerde sorun, sadece eşiyle yaşanılır halde; çok daha dar bir çerçeve oluşturur. Cinsel birliktelik sırasında eşlerin yanlış tutum, davranış, statü ve roller sergilemesi neticesinde de karşımıza çıkan bir cinsel fonksiyon bozukluğu da olabilmektedir. Burada sorunun kaynağı tamamen bireyin kendisi olabileceği gibi; kişiyi bu yanlışlar minderine iten baskın karakterli bir eş de olabilmektedir. Bu yüzden kliniğimize sertleşme sorunu ile gelen bir kişide öncelikle sorunun nedeninin organik (fiziksel) mi yoksa psikojenik mi olduğunun ayırt edilmesi gerekir. Deneyimli bir hekimin aldığı anamnez büyük oranda nedeni tespit etmek için yeterlidir. Ancak çoğu zaman da düşünülen nedenin tetkiklerle de desteklenmesi;  tedavi için yanlış bir yola çıkılmasını önleyecektir.

  Kişideki sertleşme sorununun nedeni psikojenik olduğu saptandıktan sonraki adım; ise bu psikojenik nedenin yukarıda belirttiğimiz hangi gruba ait olduğunu bulmak; hangi spesifik nedene bağlı olduğunu saptamaktır. Bunun için kişilere yazılı ve ya sözel sorulan birkaç soru oldukça yol gösterici ve nedeni tanımaya yardımcı olabilmektedır. Psikojenik hastalıklarda nedenin doğru saptanması tedavinin yarısından fazlasını oluşturur. Bundan sonrasında sertleşme sorununa neden olan bu psikojenik durumun psikoterapiler ile tedavi edilmesine geçilmektedir. Bu aşamada da kişiyi psikojenik iyileşmeye hazırlayan en önemli enstrümanların başında Akupunktur gelmektedir. Seans sırasında uyguladığımız vücut akupunkturunun yanı sıra; kulak bölgesine konulan küçük iğneler, bu etkinin çok daha uzun sürmesine imkan vermektedir.

  Akupunktur Nasıl Yapılır?

  Vücutta diz, ayak, el bileği ve baş bölgelerine; ince, steril, tek kullanımlık iğneler yerleştirilip, periyodik olarak indüklenmesi şeklinde olmaktadır. İşlem ortalama 30-45 dakika sürmektedir. Bu süre boyunca kişiye yapılan psikoterapiler ile Akupunktur Psikoterapi adını alır.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

max_num_pages); } ?>
sertleşme sorunu iletişim