Şok Dalga (ESWT)

Şok Dalga Nedir?

ESWT Tedavisi (Şok Dalga) ismini Ektracorporeal Shock Wave Therapy kelimelerinin baş harflerinden alır. Ektracorporeal, bu uygulamanın vücut dışından yapıldığını belirtir. Vücut içinden yapılan şok dalga uygulamaları da vardır. İntravasculer lithothripsy gibi.

Shock wave (şok dalga) ise  özellikli bir yüksek basınç dalgasıdir. Kısa sürede (nano saniyelerde) yüksek basınçlara ulaşan itmeyi, çekme negatif basıncının takip etmesiyle şok dalga oluşur. Bir sesi oluşturan ilk vuruşun hızı saniyede 300 metreyi aşarsa şok dalga ortaya çıkar. Electrohydrolic, Piezoelectric ve Electromagnetic olarak üç farklı sistem ile şok dalga üretilebilir. Üretilen şok basınç dalgaların çeşitli yöntemlerle üst üste bindirilmesiyle  belirli mesafelerde daha yüksek basınçlar oluşturulur ki buna focus – odaklama denilir.

Şok dalgaları ile meydana gelen ses basınç dalgalarının tıpta ilk kullanımı; 1980 yıllarında böbrek taşı kırma amaçlıdır. Bu bölgeye odaklanarak yapılan atışlar ile böbrek kaliksleri içindeki mineral içeren taşların kırılması sağlanır. Ancak organik yapıdaki sistin taşlarına etkisi olmadığı gibi yine organik yapıdaki böbrek ve yakın damar sisteminde herhangi bir zarar oluşturmamaktadır. Bu yüzden şok dalgalarının sağlıklı dokulara herhangi bir yan etkisi yoktur ve çevre dokularda zararli etki oluşturmaz.

Takip eden yıllarda şok dalga tedavisi ortopedi – fizik tedavi alanında tendinit bursit miyozit tedavilerinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yine 2000’li yılların başında estetikte selülit tedavisinde çok başarılı sonuçlar verdiği görülerek tedavi programlarına girmiştir. Bu alanlarda hala daha da geliştirilerek kullanılmaya devam edilmektedir. Şok dalga tedavisi Sertleşme Sorunu çözümü için de kullanılmaktadır.
Şok Dalga

Sertleşme Sorununda Şok Dalga Tedavisi

2010 yıllarında şok dalgaları ilk kez atardamarlardaki daralmalara neden olan atherosclerotic plakları kırma yoluyla açması ve yeni kollateral denilen damarlar oluşturmasından dolayı kalp coroner arterlerine uygulanmaya başlanarak doku kanlanmasını arttırma amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu yıllarda peniste sertleşme sorunu yapan en sık neden olan atherosclerotic plakları, açma ve çevre dokuda yeni damar oluşumunu başlatıcı faktör olarak kullanılmaya başlanmıştır.

ESWT – Şok Dalga Tedavisi Sertleşme Sorununda Nasıl Etki Gösterir?

Ultrasonik ses dalgaları penis dokusundaki daralan damarların açılmasına yardımcı olmanın yanı sıra; yeni damar oluşumuna da tetiklemektedir. Böylece penil cavernoz sinuslara daha hızlı ulaşan kan akımı penisin ereksiyonu daha az bir cinsel uyaranla başlatıp daha uzun süre muhafaza etmesini sağlamış olur.

Daralmış ateroskorotik damarların (Kalsiyum Tortularının) kırılması ile vücudun bu plakların temizlenmesine olanak sağlanmaktadır. Buna revasculerizasyon denilir. (Şok Dalgaları Kalsifiye fibroblastlari parçalar ve mast hücre aktivasyonunu artırarak atherosclerotik plak içerisindeki kronik inflamasyonu azaltıp  lenfatik aktivasyonu artırma yoluyla frakte plakların temizlenmesine yardımcı olur. Şok dalgalarının yapmış olduğu bu etki sayesinde, beraberinde yapılması gereken bir grup özel uygulama ile IPP -Indutio Penis plastica- Peyroni hastalığı denilen penis subtunikal kalsifikasyonuna bağlı eğrilikleri tedavisinde de başarılı sonuçlar alınmaktadır.)

Şok dalgaları penis cavernoz cisminde yeni damar oluşumunu da artırır. Buna da neovasculerizasyon denilir. (Penil dokudaki capillerde yaptığı mikrofraksiyonlarla angiogenezis denilen damar oluşumunu başlatıcı eNOS, VEGF, BMP ve PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) gibi peptitlerin salınımını artırır. Ayrıca yine şok dalgalarının dokuda prokollagen sentezini artırdığı ispatlanmıştır. Atardamalarin özellikle media ve adventisia katlarında yoğun olarak kollajen yapıları mevcuttur. Kollajen sentezini artırarak da hem incelmiş arterlerin tekrar büyümesini hem de yeni atardamarların gelişiminin hızlanmasını sağlar. Ayrıca şok dalgalarının kollejen üretiminin artışı diğer rejeneratif uygulamar ile yoğun olarak desteklenmesiyle venöz kaçış hastalarına da fayda sağlayabilmektedir. Cavernoz sinusleri oluşturan trabekuller içerisinde ve devamında bulunan subtunikal venöz pleksus da yüksek oranda kollejen fibrillerden oluşmaktadır. Buradaki kollojen restorasyonu sağlanması ile venöz kaçış vakalarının önemli bir kısmında kliniğimizde başarılı sonuçlar alınmaktadır)

1. Jenerasyon Şok Dalga Cihazları

Sertleşme sorunu çözümü için ilk yıllarda kullandığımız cihaz sistemi Acustik (Sonik) Dalga Tedavisiydi (AWT-Acustic Wave Therapy). Bu birinci jenerasyon tedavi cihazları; aslında gerçek anlamda bir şok dalga üreten cihazlar değildi. Radyal Wave Therapy – RWT de denilen bu cihazlarla yapılan tedavilerdeki başarı orani gerçek şok dalga üreten cihazlara oranla oldukça düşüktur. Son yıllarda yapılan araştırmalarda sertleşme sorunu tedavisindeki katkısının pleseboya yakın olduğu gösterilmiştir. Tabanca şeklindeki bu cihazların içerisindeki bir metalin uç kısımdaki tetiğe vurarak oluşturulan akustik dalgalardır.

ESWT Tedavisi

1. Jenerasyon Radial Akustik Dalga Tedavisi

şok dalga

1. Jenerasyon Radial Akustik Dalga Tedavisi

2. Jenerasyon Şok Dalga Cihazları

Gerçek şok dalga üreten cihazlar electrohydrolic, electromagnetic ve piezoelectric sistemler ile şok dalga üreten mekanizmalardır. Bu sisteme sahip cihazlar da ikinci jenerasyon cihazlar olarak adlandırılmaktadır. Bu cihazlarda ayrıca oluşturulan fokuslama sistemi ile cildin altında bir zonda tüm enerji yoğunlaştırılır. Bu sistemin birinci jenerasyon cihazlara üstünlüğü oldukça yüksektir.

şok dalga

2. Jenerasyon Şok Dalga Cihazı

Penise Şok Dalga Tedavisi Nasıl Yapılır?

Şok dalga tedavisinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Penis bölgesinde uygulanması yaklaşık 30 dakika süren bir işlemdir. Uygulama penise ultrason jeli ile cihaz başlığının temas ettirilerek atış yapması şeklindedir.

Deneyimli bir hekim tarafından doğru anatomik bölgeye, doğru açı ve yeterli basınç oluşturarak yapılan çalışma etkili olmaktadır.

Şok Dalga Tedavisi Sertleşme Sorununda Etkili midir?

Burada bilinmesi gereken en önemli nokta ise sertleşme sorunu tedavisinin sadece bir ESWT Tedavisişok dalga tedavisine indirgenmemesi gereğidir. Yapılan araştırmalarda gerçek bir şok dalga cihazı ile, bir doktor tarafından yeterli sayıda yapılan seanslarda bile ortalama %25lik ilerleme gösterilmiştir. Bu düzeyde bir ilerleme genellikle hastaların beklentilerinin çok altında kalacaktır. Sertleşme sorunu tedavisi; içerisinde eswt tedavisişok dalga tedavisinin de  bulunduğu bir grup rejeneratif tedavi uygulamaları olmalıdır ve bu uygulamalar ile başarı oranı oldukça yüksektir.

max_num_pages); } ?>
sertleşme sorunu iletişim