Cinsel İsteksizlik (Cinsel İstek Bozukluğu)

cinsel isteksizlik

Cinsel İsteksizlik Nedir?

Male Hypoactive Sexual Desire Disorder (MHSDD); yani Erkek Hipoaktif Cinsel İstek Bozukluğu halk arasında Cinsel Soğukluk ya da Frajilite de denir. Kısacası Cinsel düşünce ve arzuların 6 aydan uzun süre azalması durumudur. Sexual Aversion Disorder (Cinsel Tiksinti Bozukluğu) da yine cinsel isteksizliğe neden olan bir durum olduğu için isteksizlik başlığı altında incelenir.

 

sertleşme sorunu
Cinsel İsteksizlik Bozukluğu

Fonksiyon (Cinsel) 3 temel aşamadan oluşmaktadır:

  1. Cinsel Arzu: Dürtü, motivasyon ve istekten oluşur.
  2. Uyarılma: Cinsel arzu ile başlayan eylem, Sakral 2-4 Parasempatik İndüksiyon, Torakal 10 – Lumbal 2 Sempatik İnhibisyon ile ereksiyon durumuna dönüşür.
  3. Orgazm: Sakral Parasempatik İnhibisyon, Torakolomber Sempatik İndiksiyon, Sakral Motor İndiksiyon ile orgazm oluşur.

Cinsel İsteksizlik Nedenleri

Cinsel arzu limbik sistem ve hipotalamus ön mediyal bölümünce etkili olan; ayrıca görsel, dokunsal, işitsel, tat ve zihinsel uyaranların psikoendokrinerjik bir cevap oluşturarak; uyarılmaya neden olacak etki başlatmasıdır. İlk olarak Psikoendokrin cevabı incelememiz gerekir. Kişideki bilinç dışı çatışmalar, eşi ile olan ilişkisi, yaşamış olduğu depresyon, anksiyete ve stresler bu nedenle sorunu oluşturan psikojenik olumsuz etkenlerdir.

Endokrinerjik tarafta prolaktin yüksekliği hipotiroidi ve dopamin eksikliği; cinsel isteksizliğe neden olan hormonal durumların öncelikle başında gösterilmiştir. Testosteron seviyesinin eksikliği ile isteksizlik arasında tam bir korolasyon gösterilmese de hipogonadizmde; ancak testosteron hormon replasmanı yapılan hastalarda cinsel isteksizliğin azaldığı bildirilmiştir. Dopamin; amfetamin ve metilfenidatın dopaminerjik etkisinden dolayı, uzun yıllar kullanımına bağlı dopamin salınımının remisyona soktuğu için; bu yüzden cinsel istek azlığına neden olabilmektedir. Sigara, alkol ve birçok uyuşturucu madde de bu nedenlere bağlı olarak da oluşmaktadır.

İsteksizlik, bu nedenle psikoendokrinerjik sebeplerin dışında cinsel fonksiyonun arzuyu takip eden uyarılma ve orgazm aşamalarındaki bozukluklara bağlı olarak da oluşabilmektedir. Erektil Disfonsiyon (Sertleşme Sorunu); cinsel fonksiyon bozukluklarının en yaygın bölümünü oluşturduğu için cinsel isteksizliğin de nedenlerinin başında gelmektedir.

Cinsel İstek Bozukluğu Tedavisi

  1. Psikojenik Nedenli İsteksizlik Tedavisi: Akupunktur psikoterapi.
  2. Endokrinerjik Nedenli İsteksizlik Tedavisi: Hormon replasmanı (testosteron ve tiroid), prolaktin yüksekliğinde bromokriptin, dopamin eksikliğinde bupropiyon + ozon tedavisi + ginseng yohimbin karışımı fitoterapi + kulak akupunkturu.
  3. Diğer Cinsel Fonksiyon Bozukluklarına Bağlı İsteksizlik Tedavisi: Erektil disfonksiyon tedavisi geçici farmakolojik preparatlar; sildenafil sitrat, vardenafil, tadalafil. Kalıcı sertleşme sorunu tedavisi süpersonik uygulamalar (şok dalga), ozon, mezoterapi, fitoterapi ve pshot uygulamaları ile kalıcı tedaviler yapılabilmektedir.
max_num_pages); } ?>
sertleşme sorunu iletişim