Penil Kök Hücre (Stemcell)

Tıpta Kök Hücre (Stemcell) Tedavisi

Kök hücre (Stemcell) tedavisi insanlar üzerinde  2000’li yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Stemcell (kök hücre)ler multi potent hücrelere denilmektedir. Yani verildiği dokulardaki hücrelere dönüşebilen, o dokudaki hücrelere benzer fizyolojik ve morfolojik özellikler taşımaya başlayan hücreler olmaktadır. Bu durumun keşfedilmesiyle birlikte, vücutta yoğun bir şekilde bulunduğu kordon (plesenta) yapıları depolanmaya başlanmıştır. Kordon bankası adı verilen merkezler tarafından kişilerin talepleri doğrultusunda, doğum sırasında ortaya çıkan kordonun bir bölümü bu bankalarda -196 °C’de saklanmaktadır. Amaç kişilerin yaşamlarının ileriki dönemlerinde vücutlarında hasar gören dokular için kullanılması amacıyla rezerve edilmesidir.

Kemik iliğinde de bulunan bu kök hücreler; çeşitli degeneratif hastalıkların tedavilerinde kullanılmaya devam edilmiştir.

Araştırmalar neticesinde multipotent bu kök hücrelerin yağ dokusunda da yaygın bir şekilde varlığı keşfedildi. Yağ dokusundaki kök hücre yoğunluğunun kemik iliğinden 1000 kat daha zengin olması tedaviler için elde edilmesini daha da kolaylaştırdığı için; degeneratif hastalık tedavilerinde daha da sık kullanılmaya başlanmıştır.

Penil Kök Hücre (Stemcell)
Penil Kök Hücre (Stemcell)

Penil Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Yağ bölgelerden alınan Lipoid dokuların içindeki kök hücrelerin ayrıştırarak penis cavernos dokularına enjekte edilmesi yöntemidir. Bu yöntem ile sertleşme sorununa neden olan diyabetik nöropati ve radikal prostektomi; gibi ileri derecede vasküler ve nöronal dejenerasyon oluşmuş hastalarda başarılı sonuçlar alınmıştır. (Kan şekeri kontrol edilmemiş diyabet hastaları ve prostat bezi alınmış hastalar da ileri derece damarsal ve sinirsel hasarlar oluşmaktadır.) Bunun yanı sıra önemli bir yan etki gözlenmemektedir.

Penil Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gerekli olan lipoid (yağ) dokusu, karın bölgesinden lokal anestezi altında liposuction yöntemiyle alınmaktadır. Tekniğin uygulandığı hastalarda sonuçlar yaklaşık 6 ay sonra ortaya çıkmaktadır. Yalnızca bu teknik uygulanan sertleşme sorunu hastalarında başarı oranı; IIEF skorlamasına göre ortalama 6-7 puan artış düzeyinde olmaktadır. (IIEF-International Index of Erectile Dysfunction) skorlamasında normal bir erkeğin aldığı skor 25’tir. Ancak sertleşme sorunu tedavisinde diğer regeneratif yöntemlerde olduğu gibi, bu yöntemin tek başına kullanılmasının yanı sıra; diğer tedavi metotları ile birlikte kullanılması başarı oranını çok daha arttırmaktadır. Çünkü bu yöntemlerin penil dokuya sağladığı farklı yararların aditif etkisi; tek başına uygulamalarının toplamından daha fazla olmaktadır. Bunu yüzeysel olarak örnekleyerek açıklamak gerekirse; tek başına uygulanan ozon tedavisinin sertleşme sorununa pozitif etkisi IIEF skorlamasına göre yaklaşık 3 ise; kök hücre ve ozon tedavisinin birlikte uygulanması ile IIEF skor başarı oranı 6+3’ten çok daha fazla olmaktadır. Çünkü bu yöntemlerin sertleşme sorununda dokusal yararları birbirlerini tamamlamaktadır.

max_num_pages); } ?>
sertleşme sorunu iletişim