Tahliller

sertleşme sorunu

BİOTHESİOMETRE:

Penisin nörolojik yapısının değerlendirilmesi için kullanılabilen bir testtir. Özellikle diyabet hastaları ve radikal prostektomi geçiren hastalarda nöronal harabiyetin varlığını ve derecesini belirlemek için kullanılabilmektedir.

Belli frekansta vibratif uyaran oluşturan cihazın penis cildine temas ettirilerek hastanın duyu eşik değerleri saptanmaya çalışılır.

Basit, ağrısız ve kısa süren bir tetkik yöntemidir.

Laboratuar Tetkik

Kliniğimizde kişiden alınan kan örneği ile Erektil Disfonksiyon’a neden olabilen hormonal ve metabolik durumlar ortaya konulabilir. Basta testosteron seviyesi ve bu hormonla ilişkili hipofizer hormonların kan seviyelerinin belirlenmesi tanı ve tedavi açısından gerekli olabilmektedir. Metabolik olarak tiroid hormon seviyelerinin bilinmesi değerlidir. Sertleşme sorununun en önemli sebeplerinden olan atherosclerotic plak oluşum risklerini değerlendirmek, tedavi sonrasında birkaç yıl sonra tekrar sertleşme sorunu yaşamamak adına saptanıp ayrıca buna yönelik bir tedavi başlamak açısından önemlidir. Kilolu kişilerde İnsulin miktarı, açlık kan şekeri, özellikle diyabetli hastalarda son üç aylık kan şeker regulasyonunu gösteren HbA1c değeri incelenmelidir. Kan trigliserit ve total kolesterol miktarlarının saptanması yine atherosclerotic plak riskleri açısından incelenmesi gereken parametrelerdendir.

Bir gün öncesi akşam 20:00’dan sonra yemeyerek; şekerli sıvı almayarak sabah 10:00 – 11:00 saatleri arasında yapılması gereken bir tetkiktir.

 

max_num_pages); } ?>
sertleşme sorunu iletişim