Tahliller

Dr. Ömer Bircan

Üreme Sağlığı ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları İntegratif Tıp Hekimi

sertleşme sorunu

Penil Doppler

Sertleşme sorunu nedenlerinden en sık rastlanan arteriyel yetmezliği ve derecesini ortaya koyan bir tanı yöntemidir. Ayrıca venöz kaçış ve tüm penil yapının ultrasonik görüntülenmesi ile dokusal sorunlar (IPP) ve diğer patolojileri tespit eden  bir yöntemdir.

Ultrason dalgalarının penise hiçbir zararı olmaz. Bu yüzden Penil dopplerin tecrübeli bir hekim tarafından yapılması doğru tanı için oldukça önemlidir.

Penil doppler değerleri tedavinin prognozu açısından değerlendirmek adına da önemlidir. Tedaviye başlamadan yapılan bir penil doppler, tedavi bitiminden 8 hafta sonra yapılan penil doppler ile kıyaslanarak sertleşme sorununda yapılan tedavilere organizmanın vermiş olduğu cevap ortaya konulmuş olur. Böylece gelinen nokta saptanarak yeni bir tedavi programına ihtiyaç olup olmadığı belirlenmiş olur.

Scrotal (testis) görüntülenmesi de hipogonadizmden şüphelenilen olgularda aydınlatıcı bir başka görüntüleme tetkikidir. Kliniğimizde penil doppler Radyoloji Uzmanı Öğr. Görevlisi Dr. Ömer Faruk Ünal tarafından yapılmaktadır.

BİOTENSİOMETRE:

Penisin nörolojik yapısının değerlendirilmesi için kullanılabilen bir testtir. Özellikle diyabet hastaları ve radikal prostektomi geçiren hastalarda nöronal harabiyetin varlığını ve derecesini belirlemek için kullanılabilmektedir.

Belli frekansta vibratif uyaran oluşturan cihazın penis cildine temas ettirilerek hastanın duyu eşik değerleri saptanmaya çalışılır.

Basit, ağrısız ve kısa süren bir tetkik yöntemidir.

Laboratuar Tetkik

Kliniğimizde kişiden alınan kan örneği ile Erektil Disfonksiyon’a neden olabilen hormonal ve metabolik durumlar ortaya konulabilir. Basta testosteron seviyesi ve bu hormonla ilişkili hipofizer hormonların kan seviyelerinin belirlenmesi tanı ve tedavi açısından gerekli olabilmektedir. Metabolik olarak tiroid hormon seviyelerinin bilinmesi değerlidir. Sertleşme sorununun en önemli sebeplerinden olan atherosclerotic plak oluşum risklerini değerlendirmek, tedavi sonrasında birkaç yıl sonra tekrar sertleşme sorunu yaşamamak adına saptanıp ayrıca buna yönelik bir tedavi başlamak açısından önemlidir. Kilolu kişilerde İnsulin miktarı, açlık kan şekeri, özellikle diyabetli hastalarda son üç aylık kan şeker regulasyonunu gösteren HbA1c değeri incelenmelidir. Kan trigliserit ve total kolesterol miktarlarının saptanması yine atherosclerotic plak riskleri açısından incelenmesi gereken parametrelerdendir.

Bir gün öncesi akşam 20:00’dan sonra yemeyerek; şekerli sıvı almayarak sabah 10:00 – 11:00 saatleri arasında yapılması gereken bir tetkiktir.

 

 

[easy-pricing-table id=”2420″]

sertleşme sorunu iletişim