Blog

Dr. Ömer Bircan

Üreme Sağlığı ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Rejeneratif Tıp Hekimi

Şok Dalga uygulaması -ESWT (Ekstracorporial Shock Wave Therapy), rejeneratif tedavi için Şok dalga üreten ESWT cihazları ile yapılan bir uygulamadır. Sertleşme sorunu tedavisinde kullandığımız Şok Dalga uygulamasında dikkat edilmesi gereken 4 önemli konu vardır.

Bunlardan birincisi, Şok dalga uygulamasının mutlaka bir doktor tarafından yapılması gerekir. ESWT cihazının pratikte uygulanması sırasında cihazın doğru anatomik bölgeye doğru basınçta uygulanması tedavinin sonucunu önemli miktarda değiştirmektedir. Penisteki işlem yapılan cavernoz cisim pelvik bölgeye devam etmektedir ki bu cismi doku altında scrotal bölge gerisinde takip etmek önemlidir. Aksi taktirde atışlar istenen doku yerine etraf dokulara ve etkisiz olarak yapılacaktır. Bu yüzden Şok dalga uygulaması bizzat hekim tarafından yapılan bir uygulama olmalıdır. Sertleşme sorunu tedavisine genel olarak baktığımızda, Şok dalga ile dokuda oluşturulan çekirdek mekanizmanın Şok dalga harici rejeneratif uygulamalar ile güçlendirme anlayışı yatar. Bu durumda Şok dalga ile oluşturacağımız zayıf bir çekirdek mekanizma, rejeneratif uygulamalar ile istenen ölçüde gelişemeyecek ve istenen düzeyde başarı alınamamasına neden olacaktır. Bu yüzden Şok dalga uygulaması bizzat hekim tarafından yapılan bir uygulama olmalıdır.

Şok Dalga Tedavi̇si̇
Şok Dalga Tedavi̇si̇

İkincisi, sertleşme sorunu tedavisinde kullandığımız eswt cihazlarının yeterli enerji düzeyine sahip Şok dalga cihazları olması tedavideki başarıyı önemli ölçüde etkileyen bir başka kriterdir. Şok dalga cihazları arasında ciddi maliyet farkları bulunmaktadır. Bu yüzden gerçek bir şok dalga üreten eswt cihazı yerine awt denilen balistik özellikteki cihazların kullanılması veya yine şok dalga cihazı yerine elekromagnetik atış yapan cihazların kullanılması tedaviden başarısız sonuç alınmasına neden olacaktır. Bu cihazlar gerçek şok dalga üreten cihazlar değildir ve oluşturdukları etki ile şok dalgasının başlattığı etki çok farklıdır. Yine tedavide kullanılmakta olan bazı eswt cihazlarının enerji düzeyleri zayıftır (0.09mj/mm2). Bu cihazlarla yapılan tedaviden de alınan başarı, daha yüksek enerji düzeylerine çıkabilen gelişmiş eswt cihazlarına göre daha düşük seviyede gerçekleşmektedir.

Üçüncüsü ise Şok dalga seans sayısı ve sıklığı, sertleşme sorunu tedavisinden alacağımız başarıyı belirleyen bir başka önemli parametredir. Tek başına bir Şok dalga uygulamasını 12 seans yaptığımızda aldığımız başarı yaklaşık %20-25 civarındadır. Deneyimli bir hekim tarafından güçlü bir cihazla komorbiditesi olmayan 40-50 yaşları arasında genel olarak sağlıklı bir kişide, 12 seans sadece şok dalga uygulaması yaptığımızda, penil sertleşme performansını belirleyen penil kan akım hızının artışı yaklaşık olarak %20-25 civarında olmaktadır. Bu derece hastaların çok da tatminkar bir etki hissedebilecekleri ilerleme değildir aslında. Bir de tedavi bütçesini azaltmak amacı ile Şok dalga uygulama seans sayısını 4 ve ya 6 seans gibi uygulamalar olarak hastalara sunduğumuzda, bu uygulamalar sonucunda penil kan akım hızı artışı %10 değerinin bile altında olacaktır. Bu da hastalarda fark edebilir bir değişiklik dahi oluşturmayarak kişilerde bütçe ve zaman kaybı yanı sıra sertleşme sorunu tedavisine veya Şok dalga uygulamasına olan inancın da yitirilmesine neden olacaktır. Bu yüzden sertleşme sorunu tedavisinde yapılan rejeneratif uygulamalar içerisinde, şok dalga tedavisi en az 12 seans olması gerekir. Şok dalga seans sıklığı ise 24 saat ila 72 saat aralarla olmalıdır. 24 saat içerisinde birden fazla şok dalga uygulamasının toplamda alınacak etkiyi anlamlı artırmayacağı gibi belirli riskler oluşturabilen bir uygulama olacaktır.

Dördüncüsü ve aslında en önemli konu ise sertleşme sorunu tedavisinde yapılacak şok dalga uygulaması mutlaka diğer rejeneratif uygulamalar ile birlikte yapılmalıdır. Sadece şok dalga uygulaması ile penil kan akım hızı en fazla %25 civarında artış gösterirken, şok dalga ile birlikte yapılacak doğru reljeneratif uygulamalar ile bu kan akım hızı %100 değerinin bile genellikle üzerine çıkmaktadır. Mezoterapi, Karboksiterapi, ozon tedavisi, nöral terapi, prp uygulaması gibi rejeneratif uygulamalar, şok dalganın dokuda başlattığı rejenerasyon etkisini birkaç kat daha artırarak hastaların tatminkar ve kalıcı başarı almasını sağlar.

Bu yüzden sertleşme sorunu tedavisi için bir şok dalga uygulaması yaptırma planlandığında;

  • Şok dalga uygulamasını Doktorun kendisinin yapması,
  • Kullanılan Şok dalga cihazının yeterli güçte olması,
  • Şok dalga Seans sayısının en az 12 olması,
  • Şok dalga ile birlikte diğer rejeneratif uygulamaların yapılması.

Kriterlerinin göz önünde bulundurulması, sertleşme sorunu tedavisinden başarılı bir sonuç alınmasına yardımcı olacaktır.