Kısırlık (Erkek ve Kadın İnfertilitesi)

sertleşme sorunu

İnfertilite (Kısırlık) Nedir?

İnfertilite (Kısırlık) çiftlerin korunmasız olarak yaklaşık 1 yıl düzenli cinsel ilişki yaşamalarına rağmen hamileliğin oluşmama durumudur. Evli çiftlerin yaklaşık %15’inde İnfertilite (Kısırlık) görülmektedir. Bu vakaların yaklaşık 1/4’ünden erkek faktörü sorumlu iken 3/4’ünde sorun kadınsal faktörlere bağlıdır. Kliniğimizde hem erkek hem de dişi nedenlere bağlı İnfertilite tedavisi yapılmaktadır.

İnfertilite (Kısırlık) tedavisinde öncelikle tanının doğru konulması, doğru bir tedavi planlaması için en önemli kısmı oluşturmaktadır. Çiftlerde öncelikle erkek ile başlamak daha akılcıdır. Çünkü basit bir spermiyogram ile birçok olası sorun görülebilmektedir.

Sperm: Sayısı, hareketliliği, morfolojisi.

Semen: Miktarı, vizkozitesi, PH değeri.

Gerekli durumlarda yine kliniğimizde yapılabilen kan laboratuvar analizleri veya ultrasonografik görüntüleme yöntemleri ile; scrotal yapılar değerlendirilebilmektedir. Bu tetkikler sonucu ortaya çıkan herhangi bir patoloji varsa bunlara yönelik tedavi planlanabilir. Ancak saptanan patoloji yoksa diğer eşe geçilebilmektedir.

sertleşme sorunu

Kadınlar için kadın doğum polikliniğinde yaptırılan USG ve gerekli durumlarda istenen laboratuvar tetkikleri değerlendirilmektedir. Bu şekilde saptanan patolojilere  yönelik tıbbi tedaviler planlanabilmektedir.

İnfertilite (Kısırlık) Tedavisi

Kliniğimizde İnfertilite (Kısırlık) tedavisinde birden fazla terapi argümanını birlikte kullanılır:

1. Akupunktur:

Adrenarjik / Kolinerjik balans ile ürogenital bölge kan akışı (hemodinamisi) düzenlenmiş olur.

Hipotalamo Hipofizer Testüküler / Overyal Aks hormonal balansını sağlar. Östrojen, Progesteron, Testosteron, FSH, LH, GnRH, Prolaktin, GH hormonlarını dengeye ulaştırarak düzenler.

Stres hormonu olarak bilinen kortizon miktarının ve salınım düzeninin dengelenmesi ile hem hemodinamik hem de hipotalamo hipofizer akış balansına yardımcı olmuş olur.

Erkeğe bağlı diğer kısırlık (infertilite) nedenlerine yönelik sperm sayı ve hareket artışını sağlayabilmesi gibi, kimi durumlarda diğer terapilerle birlikte bozuk morfolojik spermler yerine normal morfolojide spermler üretilmesini de sağlayabilmektedir.

Semen miktar artışı ve diğer tedaviler ile birlikte PH ve viskozite normalleşmelerini sağlayabilmektedir.

2. Ozon Tedavisi:

Dokulara daha fazla oksijen ulaşmasını sağlayarak hücrelerin replikasyon (bölünebilme) kabiliyetini arttırır. Bu da testislerde daha fazla bölünen (üreyen) spermatozonlara ve daha fazla üretilen semene neden olarak sperm sayı ve hareket artışını sağlayabildiği gibi kimi durumlarda diğer terapilerle birlikte bozuk morfolojik spermeler yerine normal morfolojide spermlerin üretilmesini de sağlayabilir. Semen miktarı artışı diğer tedavideler ile birlikte PH ve vizkozite normalleşmelerini sağlayabilmektedir.

3. Hirudoterapi (Tıbbi Sülük):

Bel bölgesine uygulanan tıbbi sülükler, başta ürogenital sistemin kan akışını arttırmanın yanısıra yapmış olduğu antienflamatuar etki İnfertilite (Kısırlık)’ın sık nedenlerden biri olarak PID (Pelvik Inflamatuar Disease – Pelvik İnflamasyon Artışı)’na yönelik tedavi oluşturmaktadır.

4. Hacamat:

Kısırlık (İnfertilite) tedavisinde bel bölgesine uygulanan hacamat ile hem mekanik olarak bel bölgesi kanlanma artışı sağlanırken aynı zamanda yapılan mihem çizgileri ile; arteriyel Nitrik Oksit sentezinin artması sağlanarak damarlarda dilotasyon (gevşeme) ile yine kanlanma artışı sağlanmaktadır. Ayrıca cilt altı toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması da hücresel replikasyon kabiliyetini arttırdığı bilinmektedir.

Gerekli durumlarda Mezoterapi, Fitoterapi ve Vitamin Serumları da eklenebilmektedir.

max_num_pages); } ?>
sertleşme sorunu iletişim