Akupunktursuz Sertleşme Sorunu Tedavisi Olur Mu?

Dr. Ömer Bircan

Üreme Sağlığı ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Rejeneratif Tıp Hekimi

Sertleşme Sorunu

Deterjansız temizlik olur mu?

Sertleşme sorunu nedenlerinin çoğu tedavi edilebilir durumlardır. Tedavi edilebilir olan tüm sertleşme sorunu nedenlerinde, akupunkturun tedavi protokollerine dahil edilmesi; tedavi başarısını mutlaka arttırmaktadır. Akupunktur vücutta hormonal dengeleme (balans) yapması ile hem psikojenik hem de organik kökenli sorunlarda iyileşme için temeli oluşturur.

Penis sertleşmesi ile penise atardamar aracılığı ile gelen kan akım hızı arasında doğru orantı vardır. Penil kan akım hızı çeşitli nedenlerle azalırsa sertleşme kaybı başlar.

Cinsel uyaran sonrası organizmada psikonöroendokrinerjik bir yanıt başlar. Psikolojik yanıt olan cinsel istek, nöronlar (sinirler) aracılığı ile gerek santral (beyin); gerekse vücudumuzdaki endokrinerjik bezlerden hormon salınımını sağlar. Bu hormonal sistem aracılığı ile çeşitli mekanizmalarla penise gelen kan akımı artarak sertleşme başlar ve cinsel birleşme boyunca da devam ettirilir. Psikonöroendokrinerjik sistemi ve atardamar kan akım hızını etkileyen her şey penis sertleşmesini etkilemektedir.

Akupunktur Tedavisi Nasıl Çözüm Sağlar?

Akupunktur, uyardığı nöronal refleksler aracılığı ile oluşturduğu endokrinerjik yanıt sonucu vücutta hormonal dengelemeye yardımcı olmaktadır.

  • Stres; uzamış adrenarjik aktiviteye bağlı olarak hem penise giden kan akımını azaltarak (periferik vazokonstrüksiyon) hem de ateroskrotik plakların açılması ve yeni damarların oluşması için yapılan ESWT (Şok Dalga) tedavileri sonrası iyileşmeyi baskılayarak sertleşme sorunu tedavisini olumsuz etkiler.
    Ereksiyon, parasempatik aktivitenin baskın olduğu dönemde faaldir. Yine doku rejenerasyonu (yeni damar oluşumu ve tamiri) da parasempatik sistemin faal döneminde aktiftir. Geceleri özellikle uyku esnasında parasempatik aktivitenin en baskın olduğu dönemdir. Growth hormon seviyelerinin vücutta en yüksek olduğu zamanlardır.
    Akupunktur, vücudu sempatik ve parasempatik aktivasyonunu balans ederek Adrenerjik (Noradrenalin, Dopamin) ve Kolinerjik hormonları dengeler. Ve sertleşme sorunu tedavisine yardımcı olur.
  • Depresyon; kişilerde maddi kayıplar ve sevgi eksikliğinin yarattığı mutsuzluklar, Seratonin hormon (5HT) eksikliği yaratarak sertleşme sorununa neden olmaktadır. Cinsel uyaran karşısında cinsel isteğin oluşmasının azalmasına bağlı olarak erektil disfonksiyon ortaya çıkar.
    Akupunktur en güçlü seratoninerjik modulasyon yapıcı tedavi sistemidir. Seratonin hormonunun normal seviyelere gelmesine yardımcı olarak sosyal hayattan uzaklaşmış, özgüveni zayıflamış kişilerin bu kısır döngü girdabından kurtulmasına yardımcı olmaktadır.
  • Anksiyete: Kaygı hissi ve zıttı olan güven duygusu vücut kortizon düzeyi ile ilişkilidir. Yüksek Kortizon hormon seviyesi, kaygı – korku hislerini arttırarak öncelikle libido (cinsel istek) azaltması oluşur. Sonrasında prematüre ejakulasyon (erken boşalma) oluşturur. Bu nedenle periferik kan akımının azalması (penise giden kan akımının azalması)  sonucunda sertleşme sorununa neden olmaktadır. Ayrıca yüksek kan kortizon seviyeleri inflemasyonu baskılayarak rejenerasyonu (yeni damar oluşumunu ve tamirini) engelleyerek ESWT tedavisine yanıtın azalmasına da neden olmaktadır.
Akupunktursuz Sertleşme Sorunu Tedavisi
Akupunktur

 

Tüm bu hormonların yanı sıra sertleşmeyi başlatan; cinsel isteği etkileyen en önemli hormon olan Testosteron hormonudur. Prolaktin, Tiroksin, Noradrenalin, Dopamin, 5-HT (Seratonin), GABA, MSH ve ACTH ile doğrudan ilişkilidir. Ve bu nedenle hormonlardaki dalgalanmalar ile testosteron seviyeleri azalabilmekte veya cinsel isteksizlik oluşabilmektedir.

Akupunktur nöroendokrinerjik yanıt ile tüm hormonlarda dengeleme yaparak etkili bir sertleşme sorunu tedavisinin temelini oluşturmaktadır.